Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Airm ollscriosta: iomadú a chomhrac

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Airm ollscriosta: iomadú a chomhrac

Straitéis AE i gcoinne leathadh arm ollscriosta

GNÍOMH

Straitéis AE i gcoinne leathadh arm ollscriosta an 12 Nollaig 2003 (doc. 15708/03 - níl sí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh)

ACHOIMRE

Tá iomadú arm ollscriosta (AOSanna) ar cheann de na dúshláin slándála is mó in AE. Anseo, dréachtaíonn AE straitéis chun cláir maidir le forbairt agus seachadadh AOSanna a theorannú, agus go deimhin, a dhíothú i dtíortha ar fud an domhain.

CAD A DHÉANTAR SA STRAITÉIS?

Tá sí deartha chun clár AOSanna a chosc, a dhíspreagadh, a stopadh agus, más féidir, a dhíothú ar fud an domhain. Óna tionscnamh in 2003, áiríodh iad seo a leanas ar phrionsabail bhunúsacha na straitéise:

Meicníochtaí neamhiomadaithe idirnáisiúnta a neartú agus oibriú chun feabhas a chur ar chórais chun sáruithe ar rialacha atá leagtha síos i gconarthaí iltaobhacha a fhíorú.

Timpeallacht chobhsaithe a chur chun cinn ar bhonn réigiúnach agus idirnáisiúnta, trí chláir chun dí-armáil a chur chun cinn a neartú agus an cuspóir um neamhiomadú a chorprú i ngach gníomhaíocht pholaitiúil, taidhleoireachta agus eacnamaíoch AE.

Dlúthoibriú le príomh-chomhpháirtithe amhail SAM, an Rúis nó ECAT agus cuidiú le tíortha nach tíortha AE iad.

PRÍOMHPHOINTÍ

Déanann Comhairle AE monatóireacht leanúnach ar an straitéis, agus faigheann sí tuarascálacha ar an dul chun cinn gach 6 mhí.

Tá an straitéis curtha i bhfeidhm trí thionscadail agus trí ghníomhaíochtaí amhail:

tacaíocht AE do Chód Iompair na Háige, sraith rialacha i gcoinne diúracán balaistíoch (Cinneadh 2014/913/CBES)

tacaíocht AE don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gníomhaíochtaí bithshábháilteachta/slándála (Cinneadh 2013/668/CBES).

In 2008, ghlac AE Bearta úra um ghníomhaíocht ar iomadú AOS, a dearadh chun an straitéis a dhéanamh níos éifeachtúla trí, mar shampla, feasacht a spreagadh in institiúidí eolaíocha, acadúla agus airgeadais agus bearta a fhorbairt chun aistriú eolais faoi AOSanna go dtí na páirtithe contráilte a chosc.

CÚLRA

Bearta AE chun iomadú AOSanna a chomhrac.

Nuashonraithe 24.09.2015

Top