Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cúnamh dlí in ábhair shibhialta agus thráchtála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cúnamh dlí in ábhair shibhialta agus thráchtála

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2003/8/CE — rochtain fheabhsaithe ar cheartas i ndíospóidí trasteorann trí rialacha coiteanna íosta a bhunú maidir le cúnamh dlí

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Féachtar léi:

 • rochtain ar cheartas a fheabhsú i gcásanna trasteorann;
 • rialacha ar fud AE a bhunú maidir le cúnamh dlí;
 • a chinntiú go mbeidh rochtain ar chúnamh dlí ag daoine nach acmhainn dóibh é;
 • comhar maidir le cúnamh dlí a spreagadh idir tíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuimsítear sa treoir seo gach ábhar sibhialta, lena n-áirítear:

 • gnó,
 • fostaíocht,
 • cosaint tomhaltóirí.

Tugtar an ceart chun cúnamh dlíthiúil léi do dhaoine nach acmhainn dóibh ionadaíocht dhlíthiúil. Is le haghaidh saoránaigh AE agus náisiúnaigh tríú tír ó thíortha neamh-AE atá ina gcónaí in AE é.

Féadfaidh an méid seo a leanas a bheith san áireamh sa chúnamh dlíthiúil:

 • comhairle dhlíthiúil,
 • cúnamh dlíthiúil agus ionadaíocht sa chúirt,
 • díolúine ó tháillí cúirte,
 • díolúine ó tháillí áirithe i gcásanna idirnáisiúnta (e.g. ateangaireacht, aistriúchán, taisteal).

In theannta sin, tugtar rialacha isteach leis an treoir maidir le hiarratais a phróiseáil.

 • Ní mór d’údaráis náisiúnta:
  • a chinntiú go dtuigeann iarratasóirí conas a phróiseáiltear iarratais;
  • míniú a thabhairt i dtaobh cén fáth ar dhiúltaigh siad iarratas;
  • ligean d’iarratasóirí achomharc a dhéanamh i gcoinne diúltaithe.
 • Chun luas a chur faoi iarratais, ní mór do thíortha AE liosta den mhéid seo a leanas a sholáthar don Choimisiún Eorpach:
  • údaráis ar féidir leo iarratais a sheoladh agus a fháil
  • na teangacha ina nglactar le hiarratais.

Foirmeacha iarratais chaighdeánacha

 • Cinneadh 2004/844/CE ón gComhairle lena mbunaítear foirm chaighdeánach le haghaidh iarratas ar chúnamh dlíthiúil.
 • Cinneadh 2005/630/CE ón gComhairle lena leagtar amach an fhoirm chaighdeánach chun iarratais ar chúnamh dlíthiúil a sheoladh idir tíortha AE.

Ní mór do thíortha AE a áirithiú go bhfuil an pobal agus dreamanna gairmiúla ar an eolas tríd an nGréasán Breithiúnach Eorpach.

Féadfaidh tíortha AE socruithe níos flaithiúla a dhéanamh le haghaidh iarratasóirí ar chúnamh dlíthiúil más mian leo.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí í bhfeidhm ón 31 Eanáir 2003. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 30 Samhain 2004. Níl feidhm ag an treoir sa Danmhairg.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2003/8/CE ón gComhairle an 27 Eanáir 2003 maidir le rochtain ar an gceartas i ndíospóidí trasteorann a fheabhsú trí rialacha coiteanna íosta a bhunú a bhaineann le cúnamh dlíthiúil a chur ar fáil do dhíospóidí den sórt sin (IO L 26, 31.1.2003, lgh. 41-47)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2003/8/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2004/844/CE ón gComhairle an 9 Samhain 2004 lena mbunaítear foirm le haghaidh iarratais ar chúnamh dlíthiúil faoi Chinneadh 2003/8/CE ón gComhairle maidir le rochtain ar an gceartas i ndíospóidí trasteorann a fheabhsú trí rialacha coiteanna íosta a bhunú a bhaineann le cúnamh dlíthiúil a chur ar fáil do dhíospóidí den sórt sin (IO L 365, 10.12.2004, lgh. 27-34)

Cinneadh 2005/630/CE ón gComhairle an 26 Lúnasa 2005 lena mbunaítear foirm chun iarratais ar chúnamh dlíthiúil a tharchur faoi Chinneadh 2003/8/CE ón gComhairle (IO L 225, 31.8.2005, lgh. 23-27)

Nuashonraithe 12.12.2016

Top