Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Calaois doiciméad a chomhrac: Córas um chartlannú íomhánna FADO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Calaois doiciméad a chomhrac: Córas um chartlannú íomhánna FADO

 

ACHOIMRE AR:

Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/700/CGB maidir le córas Eorpach um chartlannú íomhánna a bhunú

CAD IS AIDHM LEIS AN NGNÍOMHAÍOCHT CHOMHPHÁIRTEACH?

Bunaítear léi córas um chartlannú íomhánna idirlíon-bhunaithe de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) ar a dtugtar FADO (Doiciméid Bhréagacha agus Doiciméid Bharántúla ar Líne). Leis sin is féidir íomhánna de dhoiciméid dhílse, de dhoiciméid bhréige agus de dhoiciméid bhrionnaithe a chomhroinnt go tapa idir tíortha AE, chun cuidiú a thabhairt leis an inimirce neamhdhleathach agus úsáid doiciméad calaoiseach a chomhrac.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Córas ilteangach atá sa chóras, atá deartha le bheith éasca lena úsáid agus bunaithe ar chódú an-docht chun caighdeánú agus slándáil na faisnéise a chinntiú.
 • Tá seirbhís lárnach amháin i ngach tír AE nasctha le hArd-Rúnaíocht Chomhairle AE, ach tá cead ag gach tír AE a córas féin a fhorbairt do tharchur slán sonraí inmheánacha. Níl nasc díreach ag stáisiúin oibre aonair i dtír AE leis an Ard-Rúnaíocht seachas trína seirbhís lárnach.
 • Déantar an fhaisnéis a thugtar don Ard-Rúnaíocht a iontráil chomh gasta agus is féidir i gcóras FADO. Tá gach tír AE freagrach ansin as na sonraí sin a chur lena córas féin.
 • Ní chuirtear cosc ar thíortha AE le bunú chóras AE a gcórais náisiúnta féin a fhorbairt lena gceanglais féin um shlándáil teorann agus um fhíorú doiciméad a chomhlíonadh.
 • Tá an córas deartha go háirithe ionas go gcumasófar:
  • comparáid ar scáileán a dhéanamh idir doiciméid bhunaidh agus doiciméid bhrionnaithe;
  • faisnéis láraithe i dtaca le teicnící brionnaithe agus slándála;
  • crostagairt ionas gur féidir le húsáideoirí faisnéis bhainteach a aimsiú go gasta;
  • fógraí faoi dhoiciméid bhréige faoi leith.
 • Tugtar tosaíocht do dhoiciméid thíortha AE agus do dhoiciméid na dtíortha neamh-AE sin as a dtagann sreafaí rialta inimirce.
 • An 1 Nollaig 2014, chuir an Ríocht Aontaithe in iúl don Choimisiún Eorpach gur mhaith léi páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht chomhpháirteach. Dearbhaíodh é sin le Cinneadh 2014/858/AE ón gCoimisiún.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA GNÍOMHAÍOCHTA COMHPHÁIRTÍ?

Tá sí i bhfeidhm ón 10 Nollaig 1998.

CÚLRA

Ciallaíonn an líon doiciméid inimirce dhílse agus bhréige atá ag méadú, amhail pasanna, ceadanna cónaithe agus víosaí, agus na teicnící brionnaithe atá ag éirí níos sofaisticiúla i gcónaí nach mór na huirlisí a theastaíonn chun inimirce neamhdhleathach agus úsáid doiciméad brionnaithe a chomhrac a choinneáil cothrom le dáta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/700/JHA an 3 Nollaig 1998 arna glacadh ag an gComhairle ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Córas Eorpach um Chartlannú Íomhánna (FADO) a bhunú (IO L 333, 9.12.1998, lgh. 4-7)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2014/858/AE ón gCoimisiún an 1 Nollaig 2014 maidir le fógra ag Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann dá mian páirt a ghlacadh i ngníomhartha de chuid an Aontais sa réimse um chomhar póilíneachta agus um chomhar breithiúnach i gcúrsaí coiriúla a glacadh sular tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm agus nach bhfuil ina gcuid de acquis Schengen (IO L 345, 1.12.2014, lgh. 6-9)

Nuashonraithe 23.08.2016

Top