Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tomhaltóirí a chosaint ar théarmaí éagóracha conarthaí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tomhaltóirí a chosaint ar théarmaí éagóracha conarthaí

Sainmhínítear cearta agus dualgais na bpáirtithe lena mbaineann i gconarthaí caighdeánacha. Is féidir le tomhaltóirí bheith faoi mhíbhuntáiste uaireanta áfach. Seans gur dréachtaíodh téarmaí an chonartha ag an trádálaí amháin nó seans go bhfuil na hoibleagáidí níos dochraidí don cheannaitheoir.

GNÍOMH

Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993 maidir le téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra

ACHOIMRE

Sainmhínítear cearta agus dualgais na bpáirtithe lena mbaineann i gconarthaí caighdeánacha. Is féidir le tomhaltóirí bheith faoi mhíbhuntáiste uaireanta áfach. Seans gur dréachtaíodh téarmaí an chonartha ag an trádálaí amháin nó seans go bhfuil na hoibleagáidí níos dochraidí don cheannaitheoir.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Faoin treoir seo, cosnaítear tomhaltóirí san Aontas Eorpach (AE) ar théarmaí agus ar choinníollacha éagóracha a d’fhéadfadh a bheith i gconradh caighdeánach na n-earraí agus na seirbhísí a cheannaíonn siad. Cuirtear tuairim an “mheoin mhacánta” chun cinn sa treoir, chun míchothromaíochtaí móra i gcearta agus oibleagáidí frithpháirteacha a sheachaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Socraítear cibé an bhfuil nó nach bhfuil foráil chonartha cothrom bunaithe ar na hearraí agus seirbhísí lena mbaineann, ar dhálaí an idirbhirt agus ar na téarmaí agus coinníollacha eile.
  • Ní chuirtear fíorphraghas na n-earraí nó na seirbhísí san áireamh sa mheasúnú sin, ach amháin sa chás go bhfuil an téarma faoi thrácht dréachtaithe go neamhshoiléir.
  • Tá liosta coinníollacha éagóracha sa treoir. Áirítear leis na coinníollacha sin cúiteamh míréasúnta atá le híoc ag tomhaltóirí nó téarmaí a chur i bhfeidhm ar thomhaltóirí nach raibh an t-am acu tuiscint iomlán a fháil orthu sular síníodh an conradh.
  • Ní mór teanga shoiléir intuigthe a úsáid i ngach conradh scríofa. Má tá brí téarma in amhras, ba cheart ciall atá fabhrach don tomhaltóir a bhaint as an téarma sin.
  • Coinníollacha a mheastar gur coinníollacha éagóracha iad, ní bhíonn siad ina gceangal ar thomhaltóirí. Má tá an chuid eile den chonradh ábhartha bailí go fóill, áfach, beidh na téarmaí eile bailí don dá pháirtí.
  • Ní mór do na tíortha AE gníomhú chun a chinntiú go nglactar leis na bearta riachtanacha chun úsáid leanúnach téarmaí éagóracha i gconarthaí a chosc.
  • Féadfaidh eagraíochtaí nó daoine aonair a bhfuil suim dhlisteanach acu i gcearta tomhaltóirí a chosaint dul os comhair na cúirte chun a fháil amach an bhfuil coinníoll conarthach éagórach.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 16 Aibreán, 1993 ar aghaidh.

CÚLRA

Téarmaí éagóracha conartha ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 93/13/CEE

16.4.1993

31.12.1994

IO L 95, 21.4.1993, lgh. 29-34

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2011/83/AE

12.12.2011

13.12.2013

IO L 304, 22.11.2011, lgh. 64-88

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a chur i bhfeidhm (an Rialachán maidir le comhar ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí) (IO L 364, 9.12.2004, lgh. 1-11)

Nuashonraithe 22.09.2015

Top