Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/114/CE maidir le fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Féachann sé le trádálaithe a chosaint i gcoinne fógraíocht mhíthreorach ó ghnóthaí eile (i.e. idir-ghnólachtaí), atá coibhéiseach le cleachtas tráchtála éagórach. Chun na críche sin, cinneann sé na coinníollacha faoina bhfuil fógraíocht chomparáideach ceadaithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Fógraíocht mhíthreorach

Tá cosc ar fhógraí a chuireann amú na daoine a fhaigheann iad nó a d’fhéadfadh iad a chur amú. D’fhéadfadh cineál míthreorach na bhfógraí sin tionchar a imirt ar iompraíocht eacnamaíoch na dtomhaltóirí agus na dtrádálaithe nó d’fhéadfadh siad dochar a dhéanamh d’iomaitheoir.

Braitheann an cineál míthreorach a bhaineann le fógraí ar shraith critéar:

  • saintréithe na n-earraí nó na seirbhísí (infhaighteacht, nádúr nó comhdhéanamh, an modh déantúsaíochta nó an modh ar a gcuirfear ar fáil iad, tionscnamh etc.), na torthaí a bhfuiltear ag súil leo maidir lena n-úsáid, agus torthaí ó sheiceálacha cáilíochta a rinneadh;
  • an praghas nó an chaoi ina ríomhtar an praghas;
  • na coinníollacha lena rialaítear soláthar na n-earraí nó na seirbhísí;
  • cineál, cáilíochtaí agus cearta an fhógróra (aitheantas agus sócmhainní, cáilíochtaí, cearta maoine intleachtúla, etc.).

Fógraíocht chomparáideach

Déanann an fhógraíocht chomparáideach tagairt d’iomaitheoir nó d’earraí nó do sheirbhísí iomaíocha go sainráite nó go hintuigthe.

Ní cheadaítear an cineál sin fógraíochta ach amháin nuair nach bhfuil sé míthreorach. Féadfar modh dlisteanach chun tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir le céard atá chun a leasa féin a bheith i gceist leis sin. Go sonrach mar sin, maidir leis na comparáidí, ba cheart:

  • go mbainfeadh siad le hearraí nó seirbhísí a chomhlíonann na riachtanais chéanna nó atá beartaithe chun na críocha céanna;
  • go mbainfeadh siad le táirgí a bhfuil an sonrúchán tionscnaimh céanna acu;
  • go ndéileálfadh siad, go hoibiachtúil, le gnéithe ábhartha, cuí, infhíoraithe agus ionadaíocha na n-earraí nó na seirbhísí sin, a bhféadfadh an praghas a bheith ina measc;
  • nach gcruthófaí mearbhall i measc trádálaithe, agus nár cheart aithris a dhéanamh ar thrádmharc ná ar ainmneacha trádála iomaitheora, ná nach ndéanfaí míchlú a tharraingt orthu ná leas a bhaint as astu.

Cúlárach

Ní mór don Aontas Eorpach (AE) a áirithiú go bhféadfaidh na daoine sin nó na heagraíochtaí sin a bhfuil leas dlisteanach acu cás cúirte nó achomharc riaracháin a thabhairt i gcoinne fógraíocht aindleathach;

Mar sin, ní foláir do chúirteanna nó do chomhlachtaí riaracháin ó thíortha AE a bheith ábalta:

  • tarraingt siar fógraíochta aindleathaí a ordú, fiú gan fianaise a bheith ann ar chaillteanas iarbhír, ar dhochar ná ar intinn faillí; nó
  • fógraíocht aindleathach nár foilsíodh go fóill a thoirmeasc.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá an treoir i bhfeidhm ón 12 Nollaig 2007. Leis an treoir seo, aisghairtear agus déantar códúchán ar Threoir 84/450/CEE, a raibh ar thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 1 Deireadh Fómhair 1986.

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2006/114/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach (leagan códaithe) (IO L 376, 27.12.2006, lgh. 21-27)

Nuashonraithe 24.10.2016

Top