Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sloda múnlaigh a úsáid san fheirmeoireacht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sloda múnlaigh a úsáid san fheirmeoireacht

Treoir 86/278 - an ithir a chosaint nuair a úsáidtear sloda múnlaigh sa talmhaíocht

GNÍOMH

Treoir 86/278/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1986 maidir le cosaint an chomhshaoil, agus na hithreach go háirithe, nuair a úsáidtear sloda san fheirmeoireacht

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Leagtar síos sa treoir rialacha maidir le sloda múnlaigh a úsáid mar leasachán ag feirmeoirí, chun a chinntiú nach ndéanfar dochar don chomhshaol ná do shláinte an duine trí cháilíocht na hithreach, an uisce dhromchla nó an screamhuisce a chur i mbaol.

Chuige sin, leagtar amach teorainneacha sa rialachán maidir leis an tiúchan de sheacht miotal throma a cheadaítear a bheith san ithir, miotail throma a d’fheadfadh a bheith tocsaineach do phlandaí agus don duine:

caidmiam

copar

nicil

luaidhe

sinc

mearcair

cróimiam

Faoin treoir seo, cuirtear cosc ar úsáid sloda mhúnlaigh a sháraíonn na tiúchana sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Liostaítear na teorainneacha sonracha in iarscríbhinní na treorach:

Iarscríbhinn IA - miotail throma san ithir

Iarscríbhinn IB - miotail throma sa sloda

Iarscríbhinn IC - uaschainníochtaí bliantúla na miotal trom ar féidir iad a chur leis an ithir.

De ghnáth, ní mór sloda a chóireáil sular féidir é a úsáid san fheirmeoireacht. I dtíortha áirithe AE, áfach, d’fhéadfadh cead a bheith ag na feirmeoirí sloda neamhchóireáilte a úsáid dá n-insteallfaí nó dá n-oibreofaí isteach san ithir é.

I gcásanna áirithe, ní ceadmhach sloda a úsáid san fheirmeoireacht ar chor ar bith:

ar thalamh féaraigh ná ar bharra foráiste ar a mbeidh ainmhithe ag iníor ná ar feadh trí seachtaine ar a laghad sula mbainfear barra;

ar bharra torthaí ná ar bharra glasraí le linn an tséasúir fáis. Ní bhaineann an riail seo le crainn torthaí;

ar ithir a úsáidtear chun torthaí agus glasraí a shaothrú a thagann i dteagmháil leis an ithir go díreach agus a itear iad gan iad a chócaráil ar dtús. Ní ceadmhach sloda a úsáid ar feadh 10 mí roimh an bhfómhar, ná le linn an fhómhair ach oiread.

Ní mór do na húdaráis náisiúnta a chinntiú nach sáróidh feirmeoirí na teorainneacha dlíthiúla maidir le sloda. Ní mór do na húdaráis sin sampla sloda a thógáil agus anailís a dhéanamh air agus an rud céanna a dhéanamh leis an ithir ar a úsáidtear an sloda. Chomh maith leis sin, ní mór dóibh taifead a choimeád:

den mhéid sloda a tháirgtear agus a úsáidtear san fheirmeoireacht;

de chomhdhéanamh agus d’airíonna an tsloda;

den phróiseas cóireála;

de na háiteanna ina n-úsáidtear sloda, agus díobh siúd a úsáideann é.

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach tuarascáil rialta maidir le húsáid sloda san fheirmeoireacht AE. Is éard atá sa tuarascáil sin ná an fhaisnéis go léir atá faighte ó thíortha ar leith maidir leis an ábhar sin.

CÚLRA

Sloda múnlaigh - rialacha AE.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Sloda múnlaigh - sloda ó ghléasraí cóireála dramhaíola, ó dhabhcha séarachais nó ó ghléasraí comhchosúla cóireála sloda tí nó uirbeacha.

* Sloda cóireáilte - sloda a bhfuil cóireáil bhitheolaíoch, cheimiceach nó teasa déanta air, nó stóráil fhadtéarmach nó aon phróiseas cuí eile a úsáidtear chun dóchúlacht an choipthe a laghdú go mór (rud a laghdóidh an riosca sláinte a bhaineann leis).

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 86/278/CEE

18.6.1986

18.6.1989

IO L 181, 4.7.1986, lgh. 6-12

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 91/692/CEE

23.12.1991

1.1.1993

IO L 377, 31.12.1991, lgh. 48-54

Rialachán (CE) Uimh. 219/2009

20.4.2009

-

IO L 87, 31.3.2009, lgh. 109-154

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar an Treoir 86/278/CEE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 14.09.2015

Top