Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rialacha AE maidir le cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rialacha AE maidir le cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2003/96/CE — córas AE le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas a athstruchtúrú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Leagtar síos inti rialacha an Aontais Eorpaigh (AE) ar chánacha maidir le leictreachas, gach breosla mótair agus formhór na mbreoslaí téimh.
 • Is é an cuspóir a chinntiú go bhfeidhmeoidh margadh aonair fuinnimh AE go réidh agus saobhadh ar bith ar thrádáil agus ar iomaíocht a d’fhéadfadh teacht chun cinn mar thoradh ar dhifríochtaí móra sna córais náisiúnta chánach a sheachaint.
 • Cuireann na rialacha le spriocanna níos leithne amhail aistriú go dtí geilleagar iomaíoch, ísealcharbóin atá tíosach ar fhuinneamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Gearrtar cáin ar tháirgí fuinnimh nuair a úsáidtear iad mar bhreosla mótair nó le haghaidh téimh amháin.
 • Tugtar isteach leis an reachtaíocht íosleibhéil chánach ar bhreoslaí mótair, ar bhreoslaí téimh agus ar leictreachas atá i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2004.
 • Féadfar cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh a úsáidtear le haghaidh téimh, sa talmhaíocht, mótair dho-aistrithe agus innealra le haghaidh oibreacha tógála agus poiblí ag leibhéil níos ísle ná mar a ghearrtar ar bhreosla do charranna.
 • Féadfaidh rialtais ráta níos ísle dleachta a chur i bhfeidhm ar dhíosal tráchtála (nuair a úsáideann tarlóirí bóthair é nó nuair a úsáidtear mar iompar paisinéirí é) ná mar a chuirtear i bhfeidhm ar dhíosal d’úsáid neamhthráchtála.
 • Ceadaítear díolúintí agus laghduithe cánach leis an treoir go háirithe ar chúiseanna beartais ar son an chomhshaoil agus na sláinte. Féadfaidh rialtais foinsí fuinnimh in-athnuaite a dhíolmhú ó chánachas, amhail bithbhreoslaí nó breoslaí nó leictreachas a úsáidtear chun earraí agus paisinéirí a iompar d’iarnród, ar an meitreo, ar thram nó ar bhus tralaí.
 • Déantar foráil sa reachtaíocht i leith cánacha laghdaithe do ghnóthais dianfhuinnimh — iad siúd a bhfuil an iarracht is mó déanta acu chun ídiú a laghdú. Tugadh socruithe idirthréimhseacha do thíortha AE a raibh deacracht acu leis na bearta úra a chur chun feidhme roimh an reachtaíocht a chur chun feidhme (an Bheilg, an Ghearmáin, Éire, an Ghréig, an Spáinn, an Fhrainc, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ostair agus an Phortaingéil).
 • Deonaíodh díolúintí agus tréimhsí idirthréimhseacha comhchosúla do thíortha a ghlac ballraíocht in AE in 2004 agus 2007.
 • Níl feidhm ag an reachtaíocht maidir le roinnt de na hearnálacha dianfhuinnimh (e.g. sa mhiotalóireacht) nó maidir le táirgí fuinnimh dé-úsáide, i.e. úsáidtear chun críche téimh agus chun críche eile iad (e.g. chun ceimiceáin áirithe a tháirgeadh).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 31 Deireadh Fómhair 2003. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 2003.

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2003 ag athstruchtúrú chreat an Chomhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas (IO L 283, 31.10.2003, lgh. 51-70)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2003/96/CE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

Nuashonraithe 28.11.2016

Top