Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dlíthe náisiúnta comhchuibhithe maidir le cosaint dearaí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dlíthe náisiúnta comhchuibhithe maidir le cosaint dearaí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 98/71/CE maidir le cosaint dearaí tionsclaíocha a chinntiú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Is é is aidhm leis dlíthe náisiúnta maidir le cosaint dearaí a chomhchuibhiú lena chinntiú go bhfuil an ceart céanna ag sealbhóir an chirt i ngach tír AE.

Tá dlíthe náisiúnta ann in éineacht le córas ar fud AE chun dearadh Comhphobail a fháil atá cumhdaithe le cosaint aonfhoirmeach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an treoir maidir le cearta dearaí* atá cláraithe:

Coinníollacha um chosaint

Le cáiliú i gcomhair cosanta, ní mór do dhearadh a bheith úr agus saintréith aonair a bheith air. Ní mór do thíortha AE dearaí a chosaint trína gclárú agus trí chearta eisiacha a thabhairt dá ndearthóirí.

Téarma um chosaint

Cosnaítear an dearadh ar feadh tréimhse amháin nó níos mó de 5 bliana, agus ar feadh tréimhse 25 bliana ar a mhéad. Leis an gcosaint tugtar an ceart eisiach don sealbhóir úsáid a bhaint as an dearadh agus cosc a chur ar thríú páirtí ar bith óna úsáid.

Cearta a thugtar trí chlárú

Le clárú dearaidh tugtar an ceart eisiach don sealbhóir úsáid a bhaint as agus cosc a chur ar thríú páirtí neamhúdaraithe ar bith óna úsáid.

Srianadh ceart

Ní shínítear na cearta a thugtar le ceart dearaidh chuig:

 • gníomhartha a dhéantar ar bhonn príobháideach agus chun críocha neamhthráchtála;
 • gníomhartha a dhéantar chun críocha trialach;
 • gníomhartha atáirgthe chun críocha léiriúcháin nó oideachais;
 • trealamh ar bord long agus aerárthaí atá cláraithe i dtír eile nuair a théann siad sin isteach ar chríoch na tíre AE lena mbaineann ar bhonn sealadach;
 • allmhairiú páirteanna spártha agus oiriúintí sa tír AE chun aerárthaí den sórt sin a dheisiú;
 • deisiúcháin a dhéanamh ar aerárthaí dá leithéid.

Tá an méid seo a leanas eisiata ón gcosaint chomh maith:

 • ítimí atá corpraithe isteach i dtáirge nach bhfuil feiceálach le linn “ghnáthúsáid” an táirge seo;
 • saintréithe cuma tháirge nach gcuirtear in iúl iad ach leis an bhfeidhm theicniúil;
 • saintréithe cuma tháirge nach mór iad a atáirgeadh ionas go bhféadfar an táirge a cheangail go meicniúil le táirge eile, a chur i dtáirge eile nó timpeall táirge eile nó i dteagmháil le táirge eile;
 • trealamh ar bord long agus aerárthaí a théann isteach ar chríoch na tíre AE ar bhonn sealadach;
 • páirteanna spártha agus oiriúintí a allmhairítear isteach sa tír AE chun an t-aerárthach thuasluaite sin a dheisiú;
 • dearaí a thagann salach ar an ord poiblí nó ar an moráltacht phoiblí.

Neamhbhailíocht

Féadfar a dhearbhú go bhfuil ceart dearaidh neamhbhailí, i gcásanna sainithe áirithe, fiú i ndiaidh dó dul i léig nó gur géilleadh é (i.e. ghéill sealbhóir na gceart an ceart).

Gaol le cineálacha eile cosanta

Má tá dearaí cosanta, i dtír AE, le dlíthe a bhaineann le dearaí neamhchláraithe, cóipcheart, trádmharcanna, paitinní agus samhlacha fóntais nó le dlí ar bith eile, tá feidhm ag na dlíthe sin fós taobh le taobh leis an reachtaíocht shonrach maidir le dearaí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 17 Samhain 1998. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 28 Deireadh Fómhair 2001

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

*Dearadh: Cuma tháirge ina iomláine nó cuid de tháirge mar thoradh ar na gnéithe ó, go háirithe, línte, himlínte, dathanna, cruth, uigeacht agus/nó ábhair an táirge é féin agus/nó a ornáideachas.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 98/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 1998 maidir le cosaint dhlíthiúil dearaí (IO L 289, 28.10.1998, lgh. 28-35)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 6/2002 ón gComhairle an 12 Nollaig 2001 maidir le dearaí Comhphobail (IO L 3, 5.1.2002, lgh. 1-24)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 6/2002 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 07.07.2016

Top