Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fánaíocht a dhéanamh ar líonraí fóin phóca

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fánaíocht a dhéanamh ar líonraí fóin phóca

Féachtar leis an rialachán seo a chinntiú nach n-íocfaidh úsáideoirí fóin phóca praghsanna iomarcacha as seirbhísí fánaíochta ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) (glaonna, téacsteachtaireachtaí agus úsáid Idirlín) agus iad ag taisteal san AE.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (athmhúnlú).

ACHOIMRE

Féachtar go príomha leis an rialachán seo iomaíocht mhargaidh a spreagadh d’úsáideoirí fóin phóca a bhaineann feidhm as a gcuid fón le haghaidh glaonna, téacsteachtaireachtaí nó rochtain Idirlín agus iad ag taisteal thar lear san AE. Tugtar “fánaíocht” ar seo.

Tugtar dhá phríomhathrú isteach faoin rialachán seo.

Faoi rialacha nua an AE maidir le fánaíocht, a tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil 2012, laghdófar arís eile na caidhpeanna praghais a íocann daoine as seirbhísí fánaíochta agus iad ag taisteal san AE. Tá sé i bhfad níos réasúnta anois, agus tú ag taisteal i mBallstáit eile an AE, glaonna a chur ar dhaoine agus glacadh leo agus feidhm a bhaint as an Idirlíon soghluaiste chun léarscáileanna, grianghraif, líonraí sóisialta agus ríomhphost a rochtain buíochas le caidhpeanna praghais nua.

Chomh maith leis sin, ón 1 Iúil 2012 ar aghaidh, seoltar téacsteachtaireacht nó ríomhphost rabhaidh dóibh siúd atá ag taisteal lasmuigh den AE nó taispeántar fuinneog aníos dóibh nuair a bhíonn beagnach €50 nó a leibhéal réamhshocraithe féin caite acu ar íoslódálacha sonraí. Cuireann sé seo leis an chóras foláirimh atá i bhfeidhm cheana san AE.

Ón 1 Iúil 2014, tá tomhaltóirí in ann conradh fánaíochta ar leith a roghnú sula rachaidh siad ag taisteal nó, má tá sé ar fáil, tá siad in ann soláthraí sheirbhísí fánaíochta sonraí soghluaiste a roghnú go díreach ar líonra a dtugtar cuairt air. Is féidir le tomhaltóirí tairiscintí fánaíochta (ar leithleach ó sheirbhísí soghluaiste eile) a chur i gcomórtas a chéile go héasca dá bharr sin agus buntáiste a bhaint as praghsanna níos ísle.

Ón 1 Iúil 2014, ní íocann tomhaltóirí a bhfuil fánaíocht ar siúl acu ach 19 cent in aghaidh an nóiméid, ar a mhéad, chun glao a dhéanamh, 5 cent in aghaidh an nóiméid, ar a mhéad, chun glacadh le glao, 6 cent, ar a mhéad, chun téacsteachtaireacht a sheoladh agus 20 cent in aghaidh an mheigibhirt (MB), ar a mhéad, chun sonraí a íoslódáil nó chun brabhsáil a dhéanamh ar an Idirlíon agus iad ag taisteal thar lear (a ghearrtar in aghaidh an chilibhirt a úsáidtear).

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 531/2012

1.7.2012

-

IO L 172, 30.6.2012, lch. 10

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE.

Treoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 maidir le comhchreat rialála do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí (“Creat-Treoir”) [Iris Oifigiúil L 108, 24.4.2002, lch. 33].

TOGRA

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le margadh aonair na hEorpa le haghaidh cumarsáide leictreonaí agus le hIlchríoch Idirnasctha a bhaint amach, agus lena leasaítear Treoracha 2002/20/CE, 2002/21/CE agus 2002/22/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1211/2009 agus Uimh. (AE) 531/2012. [COM(2013)0627 final an 11.9.2013 - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil].

Féachtar anseo le dul chun cinn a dhéanamh maidir le margadh aonair le haghaidh cumarsáide leictreonaí, margadh aonair ina bhféadfadh saoránaigh agus gnóthais rochtain a dhéanamh ar sheirbhísí cumarsáide leictreonaí nuair a bhíonn fáil orthu san AE (gan srianta trasteorann ná costais bhreise gan údar maith) agus ina mbíonn cuideachtaí a sholáthraíonn líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí in ann na seirbhísí sin a fheidhmiú agus a sholáthar beag beann ar an áit san AE ina bhfuil na cuideachtaí féin nó a gcuid tomhaltóirí bunaithe.

Maidir le fánaíocht, iarrtar leis an togra seo réitigh a fháil amhail ardleibhéil chosanta tomhaltóirí ar fud an AE a ráthú mar aon leis na comhchoinníollacha riachtanacha tráchtála, lena n-áirítear bearta chun deireadh a chur de réir a chéile le formhuirir fánaíochta shoghluaiste agus chun rochtain ar an Idirlíon oscailte a chosaint.

Nuashonraithe 05.02.2014

Top