Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luchtú agus díluchtú olliompróirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luchtú agus díluchtú olliompróirí

ACHOIMRE AR:

Threoir 2001/96/CE — ceanglais agus nósanna imeachta AE maidir le luchtú agus le díluchtú sábháilte olliompróirí

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

 • Cuirtear sa treoir le nósanna imeachta sábháilteachta a bhaineann le holliompróirí a luchtú agus a dhíluchtú le bulclastas soladach i gcalafoirt an Aontais Eorpaigh (AE).
 • Féachtar sa treoir leis an mbaol a laghdú go ndéanfar damáiste do longa agus iad á luchtú agus á ndíluchtú.
 • Comhchuibhítear sa treoir na caighdeáin a bhaineann le longa agus le teirminéil, agus leis an gcomhar agus an chumarsáid idir eatarthu.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le teirminéil de chuid AE* agus le holliompróirí de chuid AE, beag beann ar a mbratach, a úsáideann iad sin chun bulclastas soladach a luchtú agus a dhíluchtú.
 • Ní mór do thíortha AE a chinntiú:
  • go bhfuil oibreoirí teirminéil sásta go gcloíonn na hiompróirí a thagann isteach, agus a dteirminéil féin, leis an reachtaíocht;
  • go mbíonn pleananna luchtaithe agus díluchtaithe a chloíonn le Coinbhinsiún SOLAS 1974 leagtha amach ag an máistir loinge agus ag ionadaí an teirminéil sula dtosaíonn aon obair;
  • go gcuireann a n-údaráis féin cosc ar aon oibríocht nó go gcuireann siad stop léi, má chreideann siad go gcuireann an oibríocht sin isteach ar shábháilteacht na loinge nó na foirne;
  • go ndéantar imscrúduithe go rialta, imscrúduithe neamhfhógartha san áireamh, ar oibríochtaí luchtaithe agus díluchtaithe chun a chinntiú go bhfuil an reachtaíocht á comhlíonadh. Seoltar torthaí na n-imscrúduithe chuig an gCoimisiún Eorpach gach trí bliana.
 • Tá máistrí long freagrach i gcónaí as na hiompróirí, a bhfuil siad i gceannas orthu, a luchtú agus a dhíluchtú go sábháilte.
 • Ní mór d’ionadaithe teirminéil faisnéis ábhartha a chur ar fáil don mháistir, amhail ainm an bhearta agus an trealamh a bhfuil fáil air san áit ina mbeidh sé ag obair, sula dtagann an soitheach isteach.
 • Má dhéantar aon damáiste don soitheach nó don trealamh le linn luchtaithe nó díluchtaithe, caithfidh na hionadaithe teirminéil é sin a thuairisciú do mháistir an chuain. Ba cheart an damáiste sin a dheisiú, más gá.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 5 Feabhra 2002. Bhí ar na tíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 5 Lúnasa 2003.

PRÍOMHTHÉARMA

* Teirminéal: saoráid sheasta nó shoghluaiste nó saoráid ar snámh, atá feistithe chun olliompróirí a luchtú agus a dhíluchtú le bulclastas tirim agus a úsáidtear chun é sin a dhéanamh.

GNÍOMH

Treoir 2001/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Nollaig 2001 lena mbunaítear ceanglais agus nósanna imeachta comhchuibhithe maidir le luchtú agus le díluchtú olliompróirí (IO L 13, 16.1.2002, lgh. 9-20)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2001/96/CE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 14.03.2016

Top