Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Córas cúitimh AE as diúltú ceada bordála agus as eitiltí malla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Córas cúitimh AE as diúltú ceada bordála agus as eitiltí malla

Is cuspóir é de chuid ghníomhaíochtaí an AE maidir le haeriompar ná leibhéal ard cosanta do phaisinéirí a chinntiú. Leagtar síos sa rialachán comhrialacha maidir le cúiteamh do phaisinéirí aeir agus le cúnamh dóibh sa chás go ndiúltaítear cead bordála nó go gcealaítear eitilt nó go bhfuil moill fhada uirthi.

ACHOIMRE

Cuirtear an Rialachán seo i bhfeidhm:

 • ar phaisinéirí atá ag imeacht as aerfort i limistéar thír AE a bhfuil Conarthaí i bhfeidhm iontu, agus;
 • ar phaisinéirí atá ag imeacht as aerfort i dtíortha neamh-AE agus ceann scríbe acu i limistéar thír AE a bhfuil Conarthaí AE i bhfeidhm ann.

Ar choinníoll go raibh áirithint dhaingnithe ag an bpaisinéir don eitilt agus go dtaga sé i láthair, ach amháin i gcás cealaithe, don tseiceáil isteach ag an am luaite roimh ré nó, murar luadh am, 45 nóiméad ar a laghad roimh an am imeachta foilsithe.

Aithníonn an rialachán cearta na bpaisinéirí sna cásanna seo a leanas:

 • má dhiúltaítear cead bordála orthu in éadan a dtola;
 • má chealaítear a n-eitilt;
 • má tá moill ar an eitilt.

Ní chuirtear an rialachán seo i bhfeidhm do phaisinéirí atá ag taistil in aisce nó faoi phraghas íslithe nach bhfuil ar fáil go díreach nó go hindíreach don phobal.

Diúltú ceada bordála

Má bhíonn súil réasúnta ag aeriompróir go mbeidh air cead bordála a dhiúltú d’eitilt, fiafraíonn sé ar dtús an bhfuil paisinéirí ar bith sásta a n-áirithint a dhiúltú go deonach dóibh féin, mar mhalairt ar thairbhí áirithe. Mura mbíonn go leor paisinéirí deonacha ann chun gur féidir bordáil, féadann an aeriompróir cead bordála a dhiúltú ar phaisinéirí in éadan a dtola ach é a chúiteamh leis na paisinéirí sin.

Tugann aeriompróirí an tosaíocht do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta agus do na daoine uilig dá bhfuil á dtionlacan.

Sa chás go gcealaítear eitilt nó go ndiúltaítear cead bordála, bíonn na cearta seo a leanas ag na paisinéirí atá i gceist:

 • go n-aisíoctar praghas a dticéid faoi cheann seacht lá, nó eitilt fhillte go dtí an áit imeachta thosaigh nó athródú go dtí a gceann scríbe deireanach;
 • íoc a gcostas (bia agus deoch, lóistín in óstán, iompar ón aerfort go dtí áit a lóistín, dhá ghlao teileafóin nó dhá theiléacs nó dhá fhacs nó dhá ríomhphost a chur saor in aisce);
 • cúiteamh dar luach:
  • EUR 250 do gach eitilt de 1,500 ciliméadar nó níos lú ná sin;
  • €EUR400 do gach eitilt laistigh dede níos mó ná 1,500 ciliméadar, agus do gach eile eitilt idir 1,500 agus 3,500 ciliméadar;
  • EUR600 do gach eile eitilte.

Moilleanna

Tionscnaíonn an Rialachán córas pionóis a bhfuil trí leibhéal ann:

 • más fada an mhoill (dhá uair an chloig nó níos mó, de réir fhad an achair), tairgtear do na paisinéirí i ngach cás bia agus deoch agus dhá ghlao teileafóin, dhá theiléacs, dhá fhacs nó dhá ríomhphost, iad uilig saor in aisce;
 • má chuirtear an t-am imeachta siar go dtí an lá dár gcionn, i dteannta sin íoctar as lóistín in óstán do na paisinéirí agus iompar go dtí an t-óstán agus ón óstán go dtí an t-aerfort;
 • más cúig uair an chloig nó níos mó an mhoill, féadann na paisinéirí aisíocaíocht phraghas iomlán an ticéid a roghnú agus, más gá, eitilt fhillte go dtí an áit imeachta thosaigh.

Uasghrádú agus íosghrádú

Má chuireann aeriompróir paisinéir i ngrád níos ísle ná an ceann ar ceannaíodh an ticéad dó, aisíocfaidh sé leis faoi cheann seacht lá mar seo a leanas:

 • 30 % de phraghas an ticéid le haghaidh gach eitilt 1 500 km nó níos lú;
 • 50 % de phraghas an ticéid le haghaidh gach eitilt níos faide ná 1 500 km laistigh de AEach amháin na heitiltí idir tíortha AE agus ceantair thar lear de cuid na Fraince, agus le haghaidh gach eitilt ó 1 500 km go 3 500 km;
 • 75 % de phraghas an ticéid le haghaidh gach eitilt nach mbaineann leis na pointí thuas, agus na heitiltí idir tíortha AEagus ceantair thar lear de chuid na Fraince araon leo.

CÉN UAIR ATA TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 17 Feabhra 2005.

CÚLRA

Cearta aerphainsinéirí

ACHT

Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 ó Pharlaimint a hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 a leagann síos comhrialacha maidir le cúiteamh agus le cúnamh do phaisinéirí i gcás bordáil a bheith diúltaithe agus i gcás cealú ar eitiltí nó moill fhada ar eitiltí, agus a aisghaireann Rialachán (CEE) Uimh. 295/91 - Ráiteas ón gCoimisiún (IO L 46, 17.2.2004, lgh. 1–8

Nuashonraithe 13.12.2015

Top