Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slándáil long agus saoráidí calafort

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Slándáil long agus saoráidí calafort

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 maidir le slándáil long agus saoráidí calafort a fheabhsú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do thíortha AE uile an SOLAS leasaithe agus an Cód Idirnáisiúnta um Shlándáil Long agus Saoráid Chalafoirt a chur i bhfeidhm ar loingseoireacht idirnáisiúnta faoin 1 Iúil 2004. Is é an 1 Iúil 2005 an spriocdháta do na príomhlonga paisinéirí intíre.
 • Faoin 1 Iúil 2007, ní mór do na tíortha AE ar fad, i ndiaidh dóibh measúnú riosca slándála éigeantach a dhéanamh, an méid a chuirfidh siad na bearta i bhfeidhm ar chatagóirí eile loingseoireachta intíre a chinneadh.
 • Cuireann gach tír AE an IMO, an Coimisiún Eorpach agus tíortha AE eile ar an eolas faoi na bearta atá déanta aici. Áirítear orthu sin sonraí maidir le pointí fócais teagmhála do shlándáil mhuirí arna n-ainmniú ag gach tír AE.
 • Ní mór do longa atá cumhdaithe faoi na bearta speisialta agus a bhfuil sé beartaithe acu dul isteach i gcalafort AE faisnéis slándála a chur ar fáil do na húdaráis náisiúnta ábhartha:
  • 24 uair an cloig ar a laghad roimh ré; nó
  • ar a dhéanaí nuair a fhágann sé a chalafort roimhe sin má tá fad an turais níos lú ná 24 uair an chloig; nó
  • a luaithe is a bheidh an calafort cuarda ar eolas, mura raibh sé sin ar eolas nuair a d’fhág sé.
 • D’fhéadfadh seirbhísí loingseoireachta beartaithe a bheidh ag seoladh idir calafoirt ar a gcríoch féin nó idir dhá thír AE a bheith díolmhaithe ó fhaisnéis réamh-theachta a sholáthar, fad is a dhéanfaidh siad é sin má iarrann na húdaráis é.
 • Coinníonn údaráis náisiúnta liosta de na cuideachtaí agus na longa a bhaineann tairbhe as an díolúine agus tugann siad cothrom le dáta go rialta é.
 • Faoin 1 Iúil 2004, bhí ar thíortha AE pointe fócais do shlándáil mhuirí a ainmniú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Iúil 2004.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Slándáil mhuirí: teaglaim beart coisctheach chun loingseoireacht agus saoráidí calafoirt a chosaint i gcoinne bagairtí gníomhartha neamhdhleathacha intinneacha.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 slándáil long agus saoráidí calafort a fheabhsú (IO L 129, 29.4.2004, lgh. 6-91)

Rinneadh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 01.08.2016

Top