Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Críochnaitheacht socraíochta i gcórais íocaíochta agus socraíochta urrús

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Críochnaitheacht socraíochta i gcórais íocaíochta agus socraíochta urrús

Ní mór aistrithe agus íocaíochtaí táirgí airgeadais a rialú chun rioscaí tábhachtacha a sheachaint, go háirithe na rioscaí a bhaineann le dócmhainneacht rannpháirtithe an idirbhirt. Leagtar síos faoin dlí seo de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) rialacha chun rioscaí dá leithéid a íoslaghdú.

GNÍOMH

Treoir 98/26/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 1998 maidir le críochnaitheacht socraíochta i gcórais íocaíochta agus socraíochta urrús

ACHOIMRE

Ní mór aistrithe agus íocaíochtaí táirgí airgeadais a rialú chun rioscaí tábhachtacha a sheachaint, go háirithe na rioscaí a bhaineann le dócmhainneacht rannpháirtithe an idirbhirt. Leagtar síos faoin dlí seo de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) rialacha chun rioscaí dá leithéid a íoslaghdú.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Ráthaítear leis an treoir seo gur féidir orduithe um aistriú agus um íocaíocht táirgí airgeadais a thabhairt chun críche, go háirithe trí na fadhbanna a mhaolú a leanann as dócmhainneacht rannpháirtí. Féadfaidh na rannpháirtithe sin a bheith ina:

  • n-institiúidí airgeadais, m.sh. bainc;
  • n-oibreoirí córais, amhail taisclanna lárnacha urrús.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá orduithe um aistriú neamh-inchúlghairthe

Tá orduithe um aistriú táirgí airgeadais infhorfheidhmithe go conarthach. Seo an cás freisin le glanluacháil íocaíochtaí gaolmhara, nuair a dhéantar fiachais agus éilimh rannpháirtithe a fhritháireamh.

Cuirtear na rialacha i bhfeidhm fiú nuair a bhíonn rannpháirtí faoi réir imeachtaí dócmhainneachta, fad agus a chuirtear an t-ordú um aistriú i ngníomh roimh thús na n-imeachtaí sin. Féadfar na rialacha a chur i bhfeidhm ar feadh suas le 24 huaire an chloig ina ndiaidh freisin, chun na cásanna a chumhdach ina dtugtar faoi idirbhearta gan fáil a bheith ar na taifid chuí, thar oíche mar shampla.

Rialacha comhionanna

Iarrtar leis an treoir a chinntiú go ndéanfar rialacha comhionanna a chur i bhfeidhm nuair a bheidh ilchórais socraíochta agus íocaíochta curtha i bhfeidhm, ón uair a thugtar faoi na hidirbhearta chun deacrachtaí a leanann as rialacháin neamhfhreagracha a sheachaint.

Ráthaíochtaí i gcásanna dócmhainneachta

Má thugtar imeachtaí dócmhainneachta i gcoinne rannpháirtí, ní chuirfidh sé sin isteach go cúlghabhálach ar chearta nó ar oibleagáidí na rannpháirtithe eile ná ar rochtain na rannpháirtithe sin ar na gnáth-ráthaíochtaí airgeadais a bhaineann le hidirbheart.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm sa bhliain 1998 agus rinneadh leasú uirthi roinnt uaireanta ó shin i leith.

Féach leathanach na seirbhísí airgeadais agus Aontas na margaí caipitil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 98/26/CE

11.6.1998

11.12.1999

IO L 166, 11.6.1998, lgh. 45-50

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/44/CE

30.6.2009

30.12.2010

IO L 146, 10.6.2009, lgh. 37-43

Treoir 2010/78/AE

4.1.2011

31.12.2011

IO L 331, 15.12.2010, lgh. 120-161

Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

16.8.2012

-

IO L 201, 27.7.2012, lgh. 1-59

Rialachán (AE) Uimh. 909/2014

17.9.2014

-

IO L 257, 28.8.2014, lgh. 1-72

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar an Treoir 98/26/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 03.12.2014

Top