Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doiciméid chuntasaíochta brainsí institiúidí eachtracha creidmheasa agus airgeadais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Doiciméid chuntasaíochta brainsí institiúidí eachtracha creidmheasa agus airgeadais

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 89/117/CEE — oibleagáidí atá ar bhrainsí institiúidí creidmheasa agus airgeadais a bhfuil a gceannoifigí i dtír AE eile i dtaca le cuntais bhliantúla a fhoilsiú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Is é is aidhm léi deireadh a chur leis an ngá le brainsí banc eachtrach agus institiúidí airgeadais eile a bhfuil a gceannoifig bunaithe i dtír eile (AE nó neamh-AE) chun cuntais bhliantúla ar leith a fhoilsiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Tá feidhm ag an treoir maidir le gach brainse banc agus institiúid airgeadais AE eile a bhfuil a gceannoifig bunaithe lasmuigh den tír AE ina bhfuil an brainse bunaithe.
  • Leis an treoir cuirtear deireadh leis an ngá le cuntais bhrainse ar leith a fhoilsiú. Áirítear ar na doiciméid atá le foilsiú ag brainsí institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais a bhfuil a gceannoifig i dtír AE eile a gcuntais bhliantúla, cuntais chomhdhlúite, tuarascáil bhliantúil etc. Ní mór iad sin a fhoilsiú agus a iniúchadh faoi mar a cheanglaítear le dlí na tíre AE ina bhfuil an cheannoifig lonnaithe. Ag feitheamh tuilleadh comhordaithe, féadfaidh tíortha AE a iarraidh ar bhrainsí faisnéis bhreise a fhoilsiú amhail ioncam agus costais, iomlán éilimh agus dhliteanais an bhrainse.
  • Is ionann na doiciméid atá le foilsiú ag brainsí institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais a bhfuil a gceannoifig i dtír neamh-AE agus na doiciméid atá le foilsiú ag na brainsí a bhfuil a gceannoifigí i dtír AE. Ní mór iad a fhoilsiú agus a iniúchadh faoi mar a cheanglaítear le dlí na tíre neamh-AE. Mura bhfuil na rialacha lena mbaineann i gcomhréir le ceangais chuntasaíochta AE, áfach, féadfaidh tíortha AE a iarraidh ar bhrainsí cuntais bhliantúla a bhaineann lena ngníomhaíochtaí féin a fhoilsiú.
  • Féadfaidh tíortha AE a cheangal go ndéanfar aistriúcháin deimhnithe de na doiciméid a fhoilsiú ina dteanga oifigiúil (ina dteangacha oifigiúla).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 14 Eanáir 1989. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1991.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 89/117/CEE an 13 Feabhra 1989 maidir leis na hoibleagáidí atá ar bhrainsí institiúidí creidmheasa agus airgeadais i dtaca le doiciméid chuntasaíochta a fhoilsiú go bliantúil, ar brainsí iad a bunaíodh i mBallstát a bhfuil a gceannoifigí lasmuigh den Bhallstát sin (IO L 44, 16.2.1989, lgh. 40–42)

Nuashonraithe 23.10.2017

Top