Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mótarfheithiclí le leantóirí: iompraíocht dóiteáin na n-ábhar a úsáidtear i bhfeistis inmheánacha busanna agus cóistí (go dtí 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mótarfheithiclí le leantóirí: iompraíocht dóiteáin na n-ábhar a úsáidtear i bhfeistis inmheánacha busanna agus cóistí (go dtí 2014)

Féachtar leis an treoir seo na dlíthe náisiúnta a chomhchuibhiú a bhaineann le hiompraíocht dóiteáin na n-ábhar a úsáidtear i bhfeistis inmheánacha busanna agus cóistí.

ACHT

Treoir 95/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hiompraíocht dóiteáin na n-ábhar a úsáidtear i bhfeistis inmheánacha de chatagóirí áirithe mótarfheithiclí.

ACHOIMRE

Faoin Treoir seo, cuirtear i bhfeidhm go páirteach nós imeachta cineálcheadaithe an Chomhphobail Eorpaigh (CE), nós imeachta atá leagtha síos i dTreoir 70/156/CEE ón gComhairle maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cineálcheadú mótarfheithiclí agus a leantóirí. Bíonn feidhm, mar sin, ag forálacha na Treorach 70/156/EEC maidir le córais, le comhpháirteanna agus le haonaid theicniúla feithicle, chun críocha na Treorach 95/28/CE.

Pléitear sa Treoir le hiompraíocht dóiteáin (inadhainteacht, ráta dócháin agus iompraíocht chomhleá) na n-ábhar a úsáidtear i mbusanna agus i gcóistí de chatagóir M3, busanna agus cóistí ina n-iompraítear breis is 22 phaisinéir.

Ní thagann busanna agus cóistí ina n-iompraítear paisinéirí a mbíonn ina seasamh, nó a úsáidtear i gceantair uirbeacha, faoi raon na Treorach seo.

Ní ceadmhach do na Ballstáit diúltú do na nithe seo a leanas ná cosc a chur orthu: cineálcheadú CE nó náisiúnta a dhámhachtain maidir le feithicil/comhpháirt a dhíol, a chlárú, a chur ar an mbóthar nó a úsáid, a chomhlíonann ceanglais na Treorach seo.

Aisghairfear an Treoir seo le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 le héifeacht ón 1 Samhain 2014.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 95/28/CE

13.12.1995

24.10.1999

IO L 281, 23.11.1995

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Ionstraim Aontachais

1.5.2004

1.5.2004

IO L 236, 23.9.2003

Treoir 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006

Treoir 2013/15/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013

Nuashonrú is déanaí: 02.07.2014

Top