Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cógais chineálacha a onnmhairiú chuig tíortha i mbéal forbartha: ceadúnais éigeantacha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cógais chineálacha a onnmhairiú chuig tíortha i mbéal forbartha: ceadúnais éigeantacha

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 816/2006 — ceadúnú éigeantach paitinní a bhaineann le táirgí cógaisíochta a tháirgeadh lena n-onnmhairiú chuig tíortha a bhfuil fadhbanna sláinte poiblí acu

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Cuirtear nós imeachta ar bun faoin rialachán seo chun a chur ar chumas cuideachtaí san Aontas Eorpach (AE), a theastaíonn uathu cógais chineálacha a tháirgeadh don chuid den domhan atá i mbéal forbartha, iarratas a chur isteach le haghaidh ceadúnais éigeantaigh ó shealbhóir paitinne a ligfeadh dóibh na cógais sin a tháirgeadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Is féidir leis na tíortha allmhairithe seo a leanas leas a bhaint as an scéim:
  • Ní mór do thíortha allmhairithe a dheimhniú go mbainfidh siad úsáid as an scéim chun críocha sláinte poiblí, agus nach mbainfidh siad úsáid aisti chun críoch tionsclaíoch ná tráchtála.
  • Is féidir le haon duine nár éirigh leis/léi údarú a fháil ó shealbhóir na paitinne iarratas ar cheadúnú éigeantach a chur faoi bhráid an údaráis náisiúnta chuí.
  • Ní mór don duine sin sonraí pearsanta a chur ar fáil, mar aon le faisnéis faoin táirge, faoin méid a bhfuil sé beartaithe acu a tháirgeadh agus faoi na tíortha cinn scríbe.
  • Chun tacú leis an iarratas sin, bíonn ar an tír lena mbaineann, ar eagraíocht neamhrialtasach nó ar chomhlacht na Náisiún Aontaithe iarratas ar leith a dhéanamh freisin.
  • Cuirtear sealbhóir na gceart ar an eolas faoin iarratas ag an údarás náisiúnta iomchuí AE agus déanann an t-údarás sin bailíocht an iarratais a fhíorú sula ndéantar cinneadh.
  • Leagtar amach na cainníochtaí atá i gceist agus fad an lamháltais sna coinníollacha a bhaineann leis an gceadúnas éigeantach. Ní mór lipéadú nó marcáil ar leith a úsáid chun táirgí a dhéantar faoi cheadúnas a aithint go soiléir.
  • Ní ceadmhach táirgí a dhéantar faoi cheadúnas éigeantach a athallmhairiú agus a dhíol in AE. Má mheastar gur sáraíodh an dlí, féadfar na táirgí a choinneáil ar feadh 10 lá, agus a ghabháil faoi dheireadh.
  • Má theipeann ar cheadúnaí coinníollacha ceadúnais éigeantaigh a chomhlíonadh, féadfar athbhreithniú a dhéanamh ar an gceadúnas sin agus fiú deireadh a chur leis.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 29 Meitheamh 2006.

CÚLRA

Tá an reachtaíocht ina cuid de ghníomh AE níos leithne chun dul i ngleic le hábhair imní faoin sláinte phoiblí, ábhair imní atá le sárú ag na tíortha is lú forbairt ar domhan agus ag tíortha i mbéal forbartha, go háirithe rochtain ar chógais leighis shábháilte agus éifeachtúla ar phraghas réasúnta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 816/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le ceadúnú éigeantach paitinní a bhaineann le táirgí cógaisíochta a tháirgeadh lena n-onnmhairiú chuig tíortha a bhfuil fadhbanna sláinte poiblí acu (IO L 157, 9.6.2006, lgh. 1-7)

Nuashonraithe 16.02.2016

Top