Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Éilleáin i mbia: a dtionchair dhiúltacha a íoslaghdú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Éilleáin i mbia: a dtionchair dhiúltacha a íoslaghdú

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CEE) Uimh. 315/93 — nósanna imeachta AE le haghaidh éilleán i mbia

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN SEO?

Féachtar sa rialachán seo le sláinte phoiblí a chosaint trí mhargaíocht bianna a chosc a bhfuil cion do-ghlactha substaintí iarmharacha iontu, substaintí a dtugtar “éilleáin” orthu.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Bíonn éilleáin i mbia de thoradh ar chóireáil i ndiaidh táirgthe nó trí éilliú comhshaoil.
  • Rialaítear leibhéil na n-éilleán atá inghlactha ó thaobh tocsainí ag an Aontas Eorpach (AE) agus coimeádtar na leibhéil sin chomh híseal agus is féidir.
  • Níl na héilleáin a bhfuil rialacha níos sainiúla curtha i bhfeidhm orthu, nó a chuireann ábhar seachtrach, amhail píosaí feithidí agus fionnadh ainmhithe, isteach orthu, cumhdaithe ag an rialachán seo.
  • Is féidir le tír AE bearta sriantacha a ghlacadh trí thagairt a dhéanamh don rialachán seo má mheastar gur féidir le héilleán áirithe a bheith contúirteach don sláinte phoiblí. Más fíor é sin, ní mór tíortha AE eile agus an Coimisiún Eorpach a chur ar an eolas ar an bpointe agus na cúiseanna atá leis an gcinneadh sin a thabhairt. Ní mór don Choimisiún scrúdú a dhéanamh chomh luath agus is féidir ar na cúiseanna a tugadh ag tír AE agus bearta cuí a ghlacadh tar éis dul i gcomhairle leis an mBuanchoiste um an mBiashlabhra agus um Shláinte Ainmhithe (an Buanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bua agus Beatha anois). Cuidíonn an coiste seo leis an gCoimisiún maidir le gach ábhar a bhaineann le héilleáin, lena n-áirítear uaslamháltais údaraithe a leagadh amach.
  • Faoin rialachán, ní mór uasleibhéil a leagadh amach le haghaidh éilleán áirithe chun an tsláinte phoiblí a chosaint.
  • Ní ceadmhach do thíortha AE trádáil i mbianna a chloíonn leis an rialachán seo a chosc.

Leagtar amach uasleibhéil le haghaidh éilleán áirithe i mbianna i Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún, éilleáin amhail níotráit, luaidhe, caidmiam, mearcair, arsanaic, mealaimín etc.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 1 Márta 1993.

CÚLRA

Féach freisin “Éilleáin” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GNÍOMH

Rialachán (CEE) Uimh. 315/93 ón gComhairle an 8 Feabhra 1993 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail le haghaidh éilleán i mbia (IO L 37, 13.2.1993, lgh. 1-3)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CEE) Uimh. 315/93. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2006 lena leagtar amach uasleibhéil le haghaidh éilleán áirithe i mbia-ábhair (IO L 364, 20.12.2006, lgh. 5-24). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 18.04.2016

Top