Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarracóirí agus innealra talmhaíochta nó foraoiseachta: struchtúir chosanta thulsuite

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tarracóirí agus innealra talmhaíochta nó foraoiseachta: struchtúir chosanta thulsuite

Rinne an tAontas Eorpach na ceanglais theicniúla a chomhchuibhiú a bhaineann le struchtúir chosanta thulsuite i gcás iompaithe ar tharracóirí caolrianta. An phríomhaidhm ná sábháilteacht ag an obair agus sábháilteacht ar bhóithre a chinntiú.

ACHT

Treoir 87/402/CEE an 25. Meitheamh 1987 ón gComhairle maidir le struchtúir chosanta i gcás iompaithe atá suite os comhair shuíochán an tiománaí i dtarracóirí talmhaíochta agus foraoiseachta caolrianta le rothaí [Féach na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Raon

Cuirtear an treoir i bhfeidhm maidir le tarracóirí caolrianta, .i. tarracóirí le rianta atá níos lú ná 1 150 mm ar leithead, a bhfuil meáchan gan ualach idir 600 agus 3 000 kg orthu agus a bhfuil scóip 600 mm ar a mhéad ón talamh ag na pointí is ísle den tulacastóir agus den chúlacastóir, rud a cheadaíonn difreálach.

Ní ceadmhach do Bhallstát ar bith diúltú do, ná cosc a chur ar tharracóir a dhíol, a chlárú, a chur ar sheirbhís nó a úsáid, ná diúltú do chineálcheadú an Chomhphobail (CE) ná do chineálcheadú náisiúnta a dhámhachtain, má chomhlíontar ceanglais na treorach. Ní mór struchtúr cosanta i gcás iompaithe a bheith feistithe ar na tarracóirí go léir a chumhdaítear sa treoir.

Ceanglais tógála agus tástála

Leagtar amach in Iarscríbhinní I agus II na nósanna imeachta tógála agus tástála agus na coinníollacha maidir le cineálcheadú agus le cineálcheadú comhpháirte CE a dhámhachtain. Nuair a dhéantar struchtúr cosanta i gcás iompaithe agus a fhorbhall tarracóra a cheadú, ní mór go n-eiseodh an Ballstát lena mbaineann comhartha chineálcheadú comhpháirte CE (a chloíonn leis an tsamhail in Iarscríbhinn VII) do mhonaróir an tarracóra nó an struchtúir chosanta i gcás iompaithe, nó d’ionadaí údaraithe an mhonaróra.

Má tá comhartha chineálcheadú comhpháirte CE ar struchtúr cosanta i gcás iompaithe nó ar fhorbhall tarracóra de chuid an struchtúir, agus má chomhlíontar na ceanglais atá leagtha síos in Iarscríbhinn IX, ní ceadmhach cosc a chur ar an struchtúr a chur ar an mhargadh.

Is féidir le Ballstát, áfach, cosc a chur ar struchtúir chosanta i gcás iompaithe, a bhfuil comhartha chineálcheadú comhpháirte CE orthu, a chur ar an mhargadh, mura gcloíonn siad leis an chineál ceadaithe.

Eolas atá le roinnt go míosúil

Gach mí, bíonn ar na Ballstáit cóipeanna a sheoladh chuig na Ballstáit eile den deimhniú chineálcheadú comhpháirte (tá deimhniú samplach le fáil in Iarscríbhinn VIII) a eisítear le haghaidh gach chineál struchtúir chosanta i gcás iompaithe, struchtúr cosanta a cheadaítear nó nach gceadaítear.

Aisghairm

Aisghairfear Treoir 87/402/CEE le Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 an 5.Feabhra 2013le héifeacht ón 1.1.2016.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 87/402/CEE

26.6.1987

26.6.1989

IO L 220, 8.8.1987

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 89/681/CEE

3.1.1990

2.1.1991

IO L 398, 30.12.1989,

Ionstraim Aontachais

1.1.1995

-

IO C 241, 29.8.1994

Treoir 2000/22/CE

24.5.2000

30.6.2001

IO L 107, 4.5.2000

Ionstraim Aontachais

1.5.2004

-

IO L 236, 23.9.2003

Treoir 2005/67/CE

8.11.2005

31.12.2005

IO L 273, 19.10.2005,

Treoir 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006,

Treoir 2010/22/AE

30.4.2010

30.4.2011

IO L 91, 10.4.2010

Treoir 2013/15/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013

Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le formheas agus le faireachán margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta [Iris Oifigiúil L 60, 2.3.2013, lch. 1-51] le héifeacht ón 1 Eanair 2016.

Nuashonrú is déanaí: 30.06.2014

Top