Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Feistí leighis gníomhacha so-ionchlannaithe sábháilte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Feistí leighis gníomhacha so-ionchlannaithe sábháilte

ACHOIMRE

Féachtar leis an treoir seo ardleibhéal cosanta do shláinte agus sábháilteacht an duine agus feidhmiú rianúil an mhargaidh aonair a chinntiú. Féachtar léi freisin na torthaí a bhaint amach, ar ceapadh feistí leighis gníomhacha so-ionchlannaithe ina leith.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Déantar reachtaíocht náisiúnta maidir le feistí leighis gníomhacha so-ionchlannaithe* a chomhchuibhiú sa treoir. Cinntíonn sé sin go gcuirtear ardchaighdeáin sábháilteachta ar fáil d’othair, rud a chruthaíonn muinín as an gcóras i measc an phobail. Cinntítear leis an treoir freisin gur féidir úsáid a bhaint as na táirgí i dtíortha uile an Aontais Eorpaigh (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór na feistí a dhearadh agus a mhonarú ar shlí nach gcuirfidh othair, pearsanra leighis ná na daoine eile a thagann i dteagmháil leo i mbaol.

Ní mór faisnéis chaighdeánach a shonrú ar phaca steiriúil agus ar phacáistíocht díolacháin gach feiste, trí shiombailí a aithnítear go ginearálta a úsáid.

Taispeántar comhartha CE ar na feistí a chloíonn leis na ceanglais go léir agus is féidir úsáid a bhaint as na feistí sin ar fud AE.

Ní mór do na húdaráis náisiúnta feistí lochtacha a bhaint den mhargadh má fhaightear amach go bhféadfaidís dochar a dhéanamh do na hothair, d’úsáideoirí nó do dhaoine eile.

Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm ar chógais atá le húsáid ag an duine, ar tháirgí fola nó trasphlandaithe ón duine ná ar fhíocháin nó cealla de bhunús daonna nó de bhunús ainmhíoch.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Feiste leighis: fearas, lena n-áirítear na bogearraí riachtanacha, a úsáidtear:

chun galar nó gortú a dhiagnóisiú, a chosc, a mhonatóiriú, a chóireáil nó a mhaolú;

chun gortú nó míchumas a dhiagnóisiú, a mhonatóiriú, a chóireáil, a mhaolú nó a chúiteamh;

chun corp an duine nó próiseas fiseolaíoch a iniúchadh, a athchur nó a mhionathrú;

mar fhrithghiniúnach.

* Feiste leighis gníomhach: feiste leighis a bhraitheann ar fhuinneamh leictreach nó ar fhoinse cumhachta eile nach ngintear go díreach ag corp an duine ná ag an domhantarraingt.

* Feiste leighis gníomhach so-ionchlannaithe: feiste leighis gníomhach a ceapadh lena chur isteach go hiomlán nó go páirteach, trí obráid nó trí chóir leighis, i gcorp an duine.

CÚLRA

GNÍOMH

Treoir 90/385/CEE ón gComhairle an 20 Meitheamh 1990 maidir le dlíthe na mBallstát a chomhchuibhiú a bhaineann le feistí leighis gníomhacha so-ionchlannaithe

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 90/385/CEE

9.8.1990

1.7.1992

IO L 189, 20.7.1990, lgh. 17-36

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 93/42/CEE

1.8.1993

1.7.1994

IO L 169, 12.7.1993, lgh. 1-43

Treoir 93/68/CEE

1.1.1995

1.7.1994

IO L 220, 30.8.1993, lgh. 1-22

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

-

IO L 284, 31.10.2003, lgh. 1-53

Treoir 2007/47/CE

11.10.2007

21.12.2007

IO L 247, 21.9.2007, lgh. 21-55

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar an Treoir 90/385/CEE. Is chun críocha faisnéise amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 722/2012 ón gCoimisiún an 8 Lúnasa 2012 a bhaineann le ceanglais áirithe maidir leis na ceanglais atá leagtha síos i dTreoir 90/385/CEE agus i dTreoir 93/42/CEE ón gComhairle maidir le feistí leighis gníomhacha so-ionchlannaithe agus le feistí leighis a úsáideadh fíochán de bhunadh ainmhíoch chun iad a mhonarú (IO L 212, 9.8.2012, lgh. 3-12)

Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún an 19 Aibreán 2010 maidir leis an mBanc Sonraí um Fheistí Leighis (Eudamed) (IO L 102, 23.4.2010, lgh. 45-48)

Rialachán (AE) Uimh. 207/2012 ón gCoimisiúin an 9 Márta 2012 maidir le treoracha leictreonacha le haghaidh úsáid feistí leighis (IO L 72, 10.3.2012, lgh. 28-31)

Moladh 2013/473/AE ón gCoimisiún an 24 Meán Fómhair 2013 maidir leis na hiniúchtaí agus measúnuithe a dhéantar i réimse na bhfeistí leighis ag comhlachtaí a dtugtar fógra dóibh (IO L 253, 25.9.2013, lgh. 27-35)

Nuashonraithe 06.10.2015

Top