Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht innealra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht innealra

Treoir 2006/42/CE maidir le hinnealra (lena leasaítear Treoir 95/16/CE)

GNÍOMH

Treoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hinnealra, agus lena leasaítear Treoir 95/16/CE (athmhúnlú)

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Faoin treoir seo, is féidir innealra a chloíonn le ceanglais sláinte agus sábháilteachta Eorpacha a bhogadh faoi shaoirse ar fud an Aontais Eorpaigh (AE). Is ionann sin agus go mbíonn oibrithe agus baill an phobail dea-chosanta nuair a úsáideann siad innealra nó nuair a thagann siad i dteagmháil leis.

Leagtar síos sa treoir caighdeáin éigeantacha agus caighdeáin dheonacha araon.

Ní bhaineann an treoir ach le táirgí a cuireadh ar fáil ar an margadh AE le déanaí.

Cuireann an treoir le nuálaíocht, le héifeachtúlacht agus le hiomaíochas AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cumhdaíonn an treoir innealra, trealamh inmhalartaithe, comhpháirteanna sábháilteachta, gabhálais ardaithe, slabhraí, téada agus caolrabhaisc, gléasanna inbhainte traiseolta mheicniúil agus innealra nach bhfuil críochnaithe go hiomlán.

Ní chumhdaíonn an treoir cineálacha eile innealra, amhail innealra a úsáidtear i bpáirceanna aonaigh, sa tionscal núicléach, i saotharlanna agus i mianaigh nó ag an arm nó na póilíní.

Ní mór do mhonaróirí:

measúnú riosca a dhéanamh chun na ceanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann lena gcuid innealra a aithint;

smaoineamh ar an measúnú riosca agus innealra á dhearadh agus á thógáil acu;

na teorainneacha a bhaineann le húsáid an innealra a leagadh amach;

guaiseacha féideartha a aithint;

an baol go ndéanfaidh a gcuid innealra duine éigin a ghortú go tromchúiseach nó go ndéanfaidh sé an-damáiste do rud éigin a mheas, agus beart a dhéanamh chun cur le sábháilteacht an innealra;

a chinntiú go gcloíonn a gcuid innealra leis na ceanglais bhunúsacha sláinte agus sábháilteachta atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an treoir;

doiciméad teicniúil a chur ar fáil ina dtaispeántar go gcloíonn an t-innealra le ceanglais na treorach;

a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta maidir le measúnú comhlíonta á gcur i bhfeidhm acu agus go bhfuil an fhaisnéis riachtanach go léir á cur ar fáil acu, treoracha cóimeála agus treoracha úsáide san áireamh;

a chinntiú go bhfuil an dearbhú comhréireachta CE líonta amach acu agus go bhfuil comhartha comhréireachta CE curtha ar an innealra ionas gur féidir é a úsáid áit ar bith in AE.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 29 Nollaig 2009.

CÚLRA

Innealra - láithreán gréasáin an Choimisiúin.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2006/42/CE

29.6.2006

29.6.2008

IO L 157, 9.6.2006, lgh. 24-86.

Ceartúchán

-

-

IO L 76, 16.3.2007, lch. 35

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 596/2009

7.8.2009

-

IO L 188, 18.7.2009, lgh. 14-92

Treoir 2009/127/CE

15.12.2009

15.6.2011

IO L 310, 25.11.2009, lgh. 29-33

Rialachán (AE) Uimh. 167/2013

22.3.2013

-

IO L 60, 2.3.2013, lgh. 1-51

Treoir 2014/33/AE

18.4.2014

19.4.2016

IO L 96, 29.3.2014, lgh. 251-308

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún i gcreat chur i bhfeidhm na Treorach 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinnealra, agus lena leasaítear Treoir 95/16/CE (Foilseachán teideal agus tagairtí de chaighdeán chomhchuibhithe faoi reachtaíocht an Aontais maidir le comhchuibhiú) (IO C 54, 13.2.2015, lgh. 1-79)

Nuashonraithe 23.09.2015

Top