Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Formaid aonfhoirmeach do víosaí a eisítear ar náisiúnaigh neamh-AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Formaid aonfhoirmeach do víosaí a eisítear ar náisiúnaigh neamh-AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle — rialacha maidir le formáid aonfhoirmeach AE do víosaí

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

In 1995, chruthaigh AE formáid aonfhoirmeach do víosa AE i bhfoirm greamáin atá le greamú ar an doiciméad taistil do náisiúnaigh neamh-AE faoi oibleagáid víosa.

Leis an rialachán seo leagtar síos rialacha maidir le formáid aonfhoirmeach do víosaí, ní hamháin do thíortha Schengen* ach d’Éirinn agus don Ríocht Aontaithe chomh maith.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann an fhormáid aonfhoirmeach le:

  • fanacht bheartaithe i dtír amháin nó níos mó de limistéar Schengen nach faide ná 3 mhí ar an iomlán;
  • idirthuras trí limistéir idirthurais idirnáisiúnta aerfoirt thíortha Schengen (“víosa idirthurais aerfoirt”).

I gcás thíortha Schengen, mar shampla, le víosa gearrthéarma arna eisiúint ag ceann díobh tá an sealbhóir i dteideal taisteal ar fud na 26 thír ar feadh suas le 90 lá i dtréimhse 180 lá ar bith.

Tá víosa do chuairteanna atá níos faide ná an tréimhse sin fós faoi réir nósanna imeachta náisiúnta (i.e. ceadaítear don sealbhóir leis post a ghlacadh nó gnó, trádáil nó gairm a bhunú).

Faisnéis ar an ngreamán víosa

Sainítear líon na laethanta ar an ngreamán víosa aonfhoirmigh a fhéadfaidh neamhnáisiúnach thír AE fanacht i limistéar Schengen agus in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. I gcás víosa Schengen, féadfar na laethanta a áireamh ón dáta a théann sé nó sí isteach i limistéar Schengen (an stampa dul isteach) go dtí an dáta a n-imíonn sé nó sí as limistéar Schengen (an stampa imeachta), an dá lá sin san áireamh.

Tá fad beacht bhailíocht an víosa léirithe ar an ngreamán víosa faoin gceannteideal “Ré an fhanachta”.

Sonraíochtaí teicniúla

Ní mór don víosa aonfhoirmeach cloí leis an méid seo a leanas:

  • liosta de na sonraíochtaí teicniúla arna sainiú i reachtaíocht AE lena leagtar síos gnéithe slándála a dtugtar aitheantas uilechoiteann dóibh atá infheicthe go soiléir leis an tsúil (e.g. grianghraf comhtháite a táirgeadh ar ardchaighdeáin slándála, lógó ina bhfuil litir nó litreacha lena léirítear an tír eisiúna — nó grúpa tíortha, i gcás Benelux);
  • sonraíochtaí teicniúla eile a bhfuil sé d’aidhm leo góchumadh agus falsú an víosa a chosc agus modhanna chun an víosa a chomhlánú a sholáthar.

Ní mór do gach tír AE aon údarás amháin a ainmniú leis na víosaí a phriontáil. Ní mór di ainm an chomhlachta sin a chur in iúl don Choimisiún Eorpach agus do na tíortha AE eile.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Cuireadh i bhfeidhm é an 3 Lúnasa 1995.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an “Beartas víosaí” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

PRÍOMHTHÉARMA

* Tíortha Schengen: An Bheilg, an Danmhairg, an Eilvéis, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Iorua, an Íoslainn, an Ísiltír, Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ostair, an Pholainn, Poblacht na Seice, an Phortaingéil, an Spáinn, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an tSualainn agus an Ungáir.

GNÍOMH

Rialachán (CE) 1683/95 ón gComhairle an 29 Bealtaine 1995 lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí (IO L 164, 14.7.1995, lgh. 1-4)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 333/2002 an 18 Feabhra 2002 maidir le formáid aonfhoirmeach do na foirmeacha a ngreamaítear an víosa díobh arna n-eisiúint ag na Ballstáit chuig daoine a bhfuil doiciméid taistil ar seilbh acu ar doiciméid iad nach n-aithníonn an Ballstát a tharraingíonn suas an fhoirm (IO L 53, 23.2.2002, lgh. 4-6)

Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail ar Víosaí (Cód Víosa) (IO L 243, 15.9.2009, lgh. 1-58). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 29.04.2016

Top