Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Capaill agus asail atá beartaithe le haghaidh comórtais — rialacha maidir le trádáil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Capaill agus asail atá beartaithe le haghaidh comórtais — rialacha maidir le trádáil

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 90/428/CEE maidir le trádáil equidae atá beartaithe le haghaidh comórtas agus lena leagtar síos na coinníollacha chun a bheith rannpháirteach iontu

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

  • Leagtar síos rialacha sa treoir maidir le trádáil equidae in AE, i.e. ainmhithe clóis den speiceas eachaí (capall) nó den speiceas asaileach (asal), nó ainmhithe crosphóraithe (miúileanna agus ráinigh), atá beartaithe le haghaidh comórtas.
  • Is é is aidhm leis na rialacha sin réidh a fháil le bacainní ar thrádáil equidae trí dheireadh a chur leis na difríochtaí idir na coinníollacha um rochtain ar chomórtais i dtíortha AE éagsúla.

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar síos sa treoir seo na coinníollacha lena rialaítear trádáil equidae atá beartaithe le haghaidh comórtas agus na coinníollacha a bhaineann lena rannpháirtíocht i gcomórtais in AE.

Cineál comórtais

Ciallaíonn an téarma “comórtas” comórtas eachaíochta ar bith, lena n-áirítear rásaíocht chapall, seóléimneach, dreasáiste, imeachtaí a choimeádtar d’fheithiclí capaill agus aicmí taispeána.

Rannpháirtíocht i gcomórtais

Ní chruthófar idirdhealú le rialacha comórtais bunaithe ar áit thionscnaimh nó ar chlárú equidae in AE. Go sonrach, ní mór caitheamh go cothrom le equidae ó gach tír AE maidir le:

  • na ceanglais maidir le cur isteach ar an gcomórtas;
  • moltóireacht an chomórtais;
  • an t-airgead duaise nó brabúis a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an gcomórtas.

Mar sin féin, ní chuirtear bac leis an oibleagáid seo ar eagrú:

  • comórtais a choimeádtar do equidae atá cláraithe i leabhar graí faoi leith, chun feabhas a chur ar an bpór;
  • comórtais réigiúnacha chun críche roghnúcháin;
  • imeachtaí stairiúla nó traidisiúnta.

Féadfaidh tíortha AE céatadán áirithe den airgead duaise nó de na brabúis a choimeád chun pórú sa tír ina raibh an comórtas ar siúl a chosaint, a fhorbairt agus a fheabhsú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 17 Iúil 1990. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Iúil 1991.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 90/428/CEE ón gComhairle an 26 Meitheamh 1990 maidir le trádáil equidae atá beartaithe le haghaidh comórtas agus lena leagtar síos na coinníollacha chun a bheith rannpháirteach iontu (IO L 224, 18.8.1990, lgh. 60–61)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 90/428/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 92/216/CEE ón gCoimisiún an 26 Márta 1992 maidir le bailiú sonraí i dtaca le comórtais do equidae dá dtagraítear in Airteagal 4 (2) de Threoir 90/428/CEE ón gComhairle (IO L 104, 22.4.1992, lch. 77)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 25.07.2016

Top