Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loingsiú ar dhramhaíl radaighníomhach - maoirsiú agus rialú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loingsiú ar dhramhaíl radaighníomhach - maoirsiú agus rialú

Chun rioscaí do shláinte an phobail a íoslaghdú, ní mór cead a fháil roimh ré le haghaidh loingsithe ar dhramhaíl radaighníomhach* san Aontas Eorpach (AE).

GNÍOMH

Treoir 2006/117/Euratom ón gComhairle an 20 Samhain 2006 maidir le loingsiú ar dhramhaíl radaighníomhach agus ar bhreosla spíonta a mhaoirsiú agus a rialú

ACHOIMRE

Chun rioscaí do shláinte an phobail a íoslaghdú, ní mór cead a fháil roimh ré le haghaidh loingsithe ar dhramhaíl radaighníomhach* san Aontas Eorpach (AE).

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

  • Loingsiú ar bhreosla spíonta idir na tíortha AE a cheadú lena athphróiseáil.
  • Réamhúdarú a leagadh amach maidir le dramhaíl radaighníomhach agus le breosla spíonta* a bhogadh thar teorainneacha, má sheoltar iad ó nó trí thír AE, nó chuig tír AE.
  • An t-ordú seo a leanas a chur i bhfeidhm: Ní mór loingsiú ar shubstaintí radaighníomhacha, a sháraíonn an treoir, a sheoladh ar ais chuig an tír thionscnaimh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Córas AE le haghaidh loingsithe

Tá ann do chóras éigeantach AE, a úsáideann doiciméad caighdeánach rialaithe.

Ní mór na húdaráis iomchuí náisiúnta a chur ar an eolas faoi loingsiú ar dhramhaíl radaighníomhach a thagann isteach i dtír AE, a fhágann tír AE nó a thaistealaíonn trí thír AE.

Chun loingsiú a sheoladh, bíonn ar an sealbhóir* iarratas a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil sa tír thionscnaimh.

Chun glacadh le loingsiú, bíonn ar an allmhaireoir iarratas a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil sa tír cinn scríbe.

Ní mór don tír cinn scríbe agus, más iomchuí, an tír idirthurais, a chur in iúl do na húdaráis sa tír thionscnaimh go bhfuil siad sásta glacadh leis an loingsiú, sular féidir an choinsíneacht a sheoladh.

Cén cineál loingsithe nach bhfuil clúdaithe ag an treoir?

  • Foinsí as úsáid* a sheoltar ar ais chuig an soláthróir.
  • Dramhaíl athúsáidte radaighníomhach atá beartaithe le haghaidh úsáide eile.
  • Dramhaíl radaighníomhach ó nádúr nach gcruthaítear trí phróiseáil.

Faoin treoir, ní ceadmhach dramhaíl radaighníomhach a easpórtáil chuig:

  • tíortha na hAfraice, Mhuir Chairib nó an Aigéin Chiúin, faoi ordú Chomhaontú Cotonou;
  • aon tír neamh-AE eile nach féidir dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 25 Nollaig 2008 ar aghaidh.

Féach “ Iompar na n-ábhar radaighníomhach ” chun féachaint ar na mionsonraí.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Dramhaíl radaighníomhach - ábhar radaighníomhach nach féidir aon úsáid eile a bhaint as.

* Breosla spíonta - breosla núicléach ionradaithe i gcroí imoibreora, ar baineadh go buan é. Is féidir breosla spíonta a athphróiseáil nó a athúsáid, nó is féidir é a dhiúscairt.

* Sealbhóir - duine aonair nó eagraíocht atá i gceannas ar loingsiú ar dhramhaíl radaighníomhach nó ar bhreosla spíonta a phleanáil, agus atá freagrach go dlíthiúil as roimh sheoladh.

* Foinsí as úsáid-foinsí nach n-úsáidtear a thuilleadh nó a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid chun críocha cleachtais a bhfuil údarú faighte ina leith.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

IO L 337, 5.12.2006, lgh. 21-32

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Moladh 2008/956/Euratom ón gCoimisiún an 4 Nollaig 2008 maidir le critéir d’easpórtáil dramhaíola radaighníomhaí agus breosla spíonta chuig tríú tíortha (IO L 338, 17.12.2008, lgh. 69-71)

Cinneadh 2008/312/Euratom ón gCoimisiún an 5 Márta 2008 lena mbunaítear doiciméad caighdeánach maidir le loingsiú ar dhramhaíl radaighníomhach agus ar bhreosla spíonta a mhaoirsiú agus a rialú dá dtagraítear i dTreoir 2006/117/Euratom ón gComhairle (IO L 107, 17.4.2008, lgh. 32-59)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i ndáil le Treoir 2006/117/Euratom ón gComhairle maidir le loingsiú ar dhramhaíl radaighníomhach agus ar bhreosla spíonta a mhaoirsiú agus a rialú, a chur i bhfeidhm ag na Ballstáit (COM(2013) 240 final an 25 Aibreán 2013)

Nuashonraithe 27.08.2015

Top