Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gáis cheaptha teasa: astaíochtaí a laghdú 20% nó níos mó faoi 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gáis cheaptha teasa: astaíochtaí a laghdú 20% nó níos mó faoi 2020

Chuaigh an ghéarchéim eacnamaíoch fhorleathan i gcion ar na spriocanna a leag AE síos dó féin in 2008 maidir lena astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20 % faoi 2020. Laghdaíonn sé sin an sprioc mar fhórsa chun geilleagar na hEorpa a nuachóiriú agus é a dhéanamh níos iomaíche. Baineann impleachtaí leis chomh maith maidir le haistriú féideartha AE i dtreo sprioc 30 % mar chuid d’iarracht dhomhanda.

ACHT

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an gComhairle, an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus Coiste na Réigiún - Anailís ar na roghanna chun dul thar na laghduithe astaíochta gás ceaptha teasa 20% agus measúnú a dhéanamh ar an riosca um sceitheadh carbóin (COM(2010) 265 final an 26.5.2010).

ACHOIMRE

Chuaigh an ghéarchéim eacnamaíoch fhorleathan i gcion ar na spriocanna a leag AE síos dó féin in 2008 maidir lena astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20 % faoi 2020. Laghdaíonn sé sin an sprioc mar fhórsa chun geilleagar na hEorpa a nuachóiriú agus é a dhéanamh níos iomaíche. Baineann impleachtaí leis chomh maith maidir le haistriú féideartha AE i dtreo sprioc 30 % mar chuid d’iarracht dhomhanda.

CAD A DHÉANANN AN CHUMARSÁID SEO

Déantar anailís inti ar na roghanna atá ag AE maidir le dul óna sprioc reatha 20 % go dtí sprioc níos uaillmhianaí de 30 %.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Tá laghdú tagtha ar na costais absalóideacha maidir leis an sprioc 20 % a bhaint amach. In 2008, bhí siad measta ag €70 billiún in aghaidh na bliana. Faoi 2010, thit siad go dtí €48 billiún.
  • Ní leor an dul chun cinn i dtreo na sprice um laghdú 20 % a aontaíodh in 2008 chun aidhm fhadtéarmach 2050 um laghduithe idir 80-95 % a bhaint amach ar an modh is éifeachtaí. D’fhéadfadh sé sin iarrachtaí AE i ndiaidh 2020 a dhéanamh níos deacra agus níos costasaí.
  • Tá roghanna éagsúla ann chun an sprioc 30 % a bhaint amach. Ina measc tá:
  • Tá costas iomlán an laghdaithe 30 %, lena n-áirítear na costais a bhaineann leis an laghdú 20 %, measta ag €81 billiún nó 0.54 % d’olltáirgeacht intíre AE.
  • Ionsamhlódh sprioc 30 % nuálaíocht theicneolaíoch. D’fhéadfadh sé sin iomaíochas thionscal na hEorpa a mhéadú agus tairbhí sláinte a thabhairt thrí cháilíocht aeir níos fearr.
  • Tá bealaí éagsúla ann chun cosc a chur ar tháirgeoirí baile gáis cheaptha teasa óna ngníomhaíocht a aistriú amach ón AE (sceitheadh carbóin), áit a bhfuil caighdeáin nach bhfuil chomh dian i bhfeidhm. Áirítear orthu sin tionscail dianfhuinnimh a dhíolmhú ó liúntais ETS a cheannach agus tíortha eile a spreagadh chun bearta um laghdú gás ceaptha teasa a dhéanamh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach leathanach gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Nuashonraithe 26.03.2015

Top