Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Feabhas a chur ar éifeachtúlacht breosla, cumas coscánaithe agus leibhéil torainn bonn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Feabhas a chur ar éifeachtúlacht breosla, cumas coscánaithe agus leibhéil torainn bonn

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile

ACHOIMRE

Le boinn de dhea-cháilíochta is féidir ídiú breosla a laghdú go mór agus astaíochtaí CO2 a laghdú dá réir sin. Chun cuidiú le tomhaltóirí táirge a roghnú atá níos tíosaí ar bhreosla, a bhfuil a fhliuch-choscánú níos fearr agus nach bhfuil chomh torannach, ní mór dóibh faisnéis shoiléir agus ábhartha a fháil faoi cháilíocht an bhoinn.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Tá sé mar aidhm leis an rialachán seo faisnéis a chomhchuibhiú maidir le feidhmíocht fuinnimh bonn, agus maidir le fliuch-choscánú agus torann rollta seachtrach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an rialachán seo maidir le boinn C1, C2 agus C3* agus ní áirítear leis:

boinn atráchtaithe;

boinn ghairmiúil easbhóthair;

boinn a dearadh lena bhfeistiú ar fheithiclí a cláraíodh roimh an 1 Deireadh Fómhair 1990 den chéad uair amháin;

boinn spártha le haghaidh úsáid shealadach de chineál T*;

boinn a bhfuil a rátáil luais faoi bhun 80 km san uair;

boinn nach bhfuil trastomhas ainmniúil an fhonsa orthu níos mó ná 254 mm nó atá 635 mm nó níos mó;

boinn atá feistithe le gléasanna breise chun feabhas a chur ar airíonna tarraingthe (mar shampla, boinn le stodaí);

boinn nach dearadh ach lena bhfeistiú ar fheithiclí atá beartaithe do rásaíocht amháin.

Freagrachtaí soláthraithe bonn

Ní mór do sholáthraithe bonn monatóireacht a dhéanamh ar lipéadú bhoinn C1, C2 agus C3 a sheachadtar chuig dáileoirí agus tomhaltóirí. Áirítear greamán ar an lipéadú sin nach mór an méid seo a leanas a thaispeáint air:

aicme na héifeachtúlacht breosla (litir A go G);

aicme an fhliuchghreama (litir A go G); tá na tástálacha i leith feidhmíocht fhliuchghreama ar na haicmí éagsúla boinn leasaithe agus forlíonta le Rialacháin (AE) Uimh. 228/2011 agus (AE) Uimh. 1235/2011;

luach tomhaiste an torainn rollta sheachtraigh (i ndeicibeilí).

Ní mór do sholáthraithe an fhaisnéis a dhearbhú go poiblí, amhail ar a suíomh gréasáin nó i gcatalóga.

Freagrachtaí dáileoirí bonn

Ní mór do dháileoirí a chinntiú go bhfuil na lipéid a sheachadann soláthraithe le feiceáil go soiléir ar na boinn a chuirtear i láthair nó a stóráiltear ag an bpointe díola. Mura féidir le tomhaltóir na boinn a fheiceáil, ní mór do dháileoirí iad féin an fhaisnéis seo a chur ar fáil do na tomhaltóirí.

Freagrachtaí soláthraithe gluaisteán agus dáileoirí gluaisteán

Más féidir le tomhaltóirí a mboinn féin a roghnú, ní mór do sholáthraithe gluaisteán agus do dháileoirí gluaisteán faisnéis maidir le feidhmíocht a chur ar fáil dóibh i dtéarmaí éifeachtúlacht breosla, fliuch-choscánaithe agus torainn rollta do gach rogha.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 11 Deireadh Fómhair 2010.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Boinn C1, C2 agus C3 : arna sainiú i Rialachán (CE) Uimh. 661/2009:

Boinn C1 — do ghluaisteáin go príomha;

Boinn C2 — d’fheithiclí éadroma tráchtála go príomha, amhail veaineanna;

Boinn C3 — d’fheithiclí troma go príomha (trucailí agus busanna).

*Boinn spártha le haghaidh úsáid shealadach de chineál T: deartha lena n-úsáid ag brúnna teannta atá níos airde nach ná na brúnna teannta i gcomhair bonn caighdeánach agus bonn treisithe.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009

11.1.2010

-

IO L 342, 22.12.2009, lgh. 46-58

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 228/2011

29.3.2011

-

IO L 62, 9.3.2011, lgh. 1-16

Rialachán (AE) Uimh. 1235/2011

20.12.2011

-

IO L 317, 30.11.2011, lgh. 17-23

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 200, 31.7.2009, lgh. 1-24). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 17.10.2015

Top