Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Staidreamh maidir le sláinte phoiblí/sláinte agus sábháilteacht ag an obair

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Staidreamh maidir le sláinte phoiblí/sláinte agus sábháilteacht ag an obair

Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 - staidreamh maidir le sláinte phoiblí agus le sláinte agus sábháilteacht ag an obair

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le sláinte phoiblí agus le sláinte agus sábháilteacht ag an obair

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Leagtar rialacha amach sa rialachán maidir leis an gcaoi ar cheart staidreamh faoin sláinte phoiblí agus faoi shláinte agus sábháilteacht ag an obair a bhailiú agus a chur i láthair - chun sonraí inchomparáide a chur ar fáil thar raon thíortha uile an Aontais Eorpaigh (AE).

Cabhróidh sé sin leis an Aontas Eorpach beartas éifeachtach um shláinte phoiblí a leagadh amach agus straitéisí náisiúnta sa réimse sin a thacú.

PRÍOMHPHOINTÍ

An staidreamh a bhailítear ag tíortha AE, ag Lichtinstéin, ag an Íoslainn agus ag an Iorua, seoltar chuig an oifig staidrimh AE iad, Eurostat.

Bailítear staidreamh faoi na hábhair seo a leanas:

an tsláinte agus na tosca a chuireann isteach ar an tsláinte:

tuairimí sláinte;

feidhmiú fisiciúil agus meabhrach, agus míchumas;

rátaí galrachta*, briste síos de réir diagnóise;

tionóiscí agus gortuithe;

stíl mhaireachtála (aclaíocht, aiste bia, caitheamh tobac, alcól, úsáid drugaí, srl.) agus tosca comhshaoil, sóisialta agus ceirde;

rochtain ar shaoráidí cúram sláinte agus úsáid na saoráidí sin;

faisnéis dhéimeagrafach agus shocheacnamaíoch maidir le daoine aonair;

cúram sláinte:

saoráidí;

baill foirne;

costas agus maoiniú.

cúiseanna báis:

saintréithe an duine a fuair bás;

réigiún;

cúiseanna bunúsacha an bháis;

tionóiscí ag an obair, galair cheirde agus fadhbanna sláinte eile a bhaineann leis an obair:

an duine lena mbaineann;

gortú nó breoiteacht agus déine an ghortaithe nó na breoiteachta sin;

eagraíocht agus ionad oibre;

na cúiseanna agus tosca atá i gceist.

Leanadh Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 le roinnt rialachán cur chun feidhme, lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta níos mionsonraithe maidir le gnéithe eile de bhailiú staidrimh sláinte:

328/2011 - básanna agus marbh-bhreitheanna cláraithe i ngach tír AE;

349/2011 - staidreamh a bhailiú maidir le tionóiscí ag an obair;

141/2013 - an Suirbhé Eorpach um Agallamh Sláinte;

2015/359 - miondealú staidrimh maidir le caiteachas agus maoiniú cúram sláinte.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 20 Eanáir, 2009 ar aghaidh.

CÚLRA

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Galracht: leitheadúlacht breoiteachta nó galair shonraigh i limistéar geografach.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) 1338/2008

20.1.2009

-

IO L 354, 31.12.2008, lgh. 70-81

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle an 9 Márta 1998 maidir le suirbhé samplach ar an lucht saothair a eagrú sa Chomhphobal (IO L 77, 14.3.1998, lgh. 3-7)

Rialachán (AE) Uimh. 328/2011 ón gCoimisiún an 5 Aibreán 2011 lena gcuirtear i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le sláinte phoiblí agus le sláinte agus sábháilteacht ag an obair, i dtaca le staidreamh a bhaineann le cúiseanna báis (IO L 90, 6.4.2011, lgh. 22-24)

Rialachán (AE) Uimh. 349/2011 ón gCoimisiún an 11 Aibreán 2011 lena gcuirtear i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le sláinte phoiblí agus le sláinte agus sábháilteacht ag an obair, i dtaca le staidreamh a bhaineann le tionóiscí ag an obair (IO L 97, 12.4.2011, lgh. 3-8)

Rialachán (AE) Uimh. 141/2013 ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2013 lena gcuirtear i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le sláinte phoiblí agus le sláinte agus sábháilteacht ag an obair, i dtaca le staidreamh atá bunaithe ar an Suirbhé Eorpach um Agallamh Sláinte (IO L 47, 20.2.2013, lgh. 20-48)

Rialachán (AE) Uimh. 2015/359 ón gCoimisiún an 4 Márta 2015 lena gcuirtear i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le staidreamh maidir le caiteachas agus maoiniú cúram sláinte (IO L 62, 6.3.2015, lgh. 6-15)

Nuashonraithe 29.09.2015

Top