Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mótarfheithiclí - blocdhíolúine ó dhlí iomaíochta AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mótarfheithiclí - blocdhíolúine ó dhlí iomaíochta AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 461/2010 - cur chun feidhme Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le comhaontuithe ingearacha agus cleachtais chomhbheartaithe in earnáil na mótarfheithiclí

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Díolmhaítear comhaontuithe ingearacha* in Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, lena dtugtar tairbhí dóthanacha chun na héifeachtaí frithiomaíocha a shárú. Le Rialachán (AE) Uimh. 461/2010 tugtar blocdhíolúine shonrach d’earnáil na mótarfheithiclí i leith comhaontuithe ingearacha maidir le mótarfheithiclí úra a cheannach, a dhíol nó a athdhíol agus comhaontuithe ingearacha maidir le seirbhísí deisiúcháin nó cothabhála a sholáthar do mhótarfheithiclí dá leithéid agus maidir le páirteanna spártha a dháileadh.

Comhaontuithe ingearacha a bhaineann le mótarfheithiclí úra a cheannach, a dhíol nó a athdhíol

Le Rialachán (AE) Uimh. 461/2010 cuirtear Rialachán (AE) Uimh. 330/2010 i bhfeidhm maidir le comhaontuithe ingearacha i ndáil le mótarfheithiclí úra a cheannach, a dhíol nó a athdhíol.

Comhaontuithe ingearacha a bhaineann le margadh iardhíola mótarfheithiclí

Tá feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 461/2010 chomh maith maidir le Rialachán (AE) Uimh. 330/2010 maidir le comhaontuithe ingearacha i ndáil leis na coinníollacha le haghaidh páirteanna spártha do mhótarfheithiclí a cheannach, a dhíol nó a athdhíol, nó le haghaidh seirbhísí deisiúcháin agus cothabhála a sholáthar do mhótarfheithiclí, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann siad sin na ceanglais um dhíolúine faoi Rialachán (AE) Uimh. 330/2010, agus nach bhfuil ceann ar bith de na srianta crua seo a leanas arna gcur síos i Rialachán (AE) Uimh. 461/2010 iontu:

  • srian á chur ag baill córas dáileacháin roghnaíoch ar dhíolacháin páirteanna spártha do mhótarfheithiclí;
  • srian, a chomhaontaítear idir soláthraí páirteanna spártha nó trealamh deisiúcháin agus monaróir mótarfheithiclí, ar chumas an tsoláthraí na hearraí sin a dhíol le dáileoirí, deisitheoirí nó úsáideoirí deiridh údaraithe nó neamhspleácha.
  • srian, a chomhaontaítear idir monaróir mótarfheithiclí a úsáideann comhpháirteanna do chóimeáil tosaigh na mótarfheithiclí agus soláthraí comhpháirteanna dá leithéid, ar chumas an tsoláthraí a thrádmharc nó a lógó a chur ar na comhpháirteanna a soláthraítear go follasach.

De réir Rialachán Uimh. 19/65/CEE, sa chás go gcumhdaítear níos mó ná 50% de mhargadh ábhartha le líonraí comhthreomhara srianta ingearacha comhchosúla, féadfaidh an Coimisiún Eorpach a chinneadh nach bhfuil feidhm ag an rialachán seo maidir le comhaontuithe ingearacha ina bhfuil srianta sonracha a bhaineann leis an margadh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2010 agus beidh sé bailí go dtí an 31 Bealtaine 2023.

CÚLRA

Iomaíocht: Mótarfheithiclí - reachtaíocht

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Comhaontú ingearach: comhaontú nó cleachtas comhbheartaithe a dhéantar idir 2 ghnóthas nó níos mó, agus gach ceann díobh ag oibriú ar leibhéal éagsúil den tslabhra táirgeachta nó dáileacháin, agus a bhaineann leis na coinníollacha faoinar féidir leis na páirtithe earraí nó seirbhísí áirithe a cheannach, a dhíol nó a athdhíol.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 461/2010 ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2010 maidir le cur chun feidhme Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le catagóirí áirithe comhaontuithe ingearacha agus cleachtas comhbheartaithe in earnáil na mótarfheithiclí (IO L 129, 28.5.2010, lgh. 52–57)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Uimh. 19/65/CE ón gComhairle an 2 Márta maidir le cur chun feidhme Airteagal 85 (3) den Chonradh maidir le catagóirí áirithe comhaontuithe agus cleachtas comhbheartaithe (IO 36, 6.3.1965, lgh. 533–535). Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán Uimh. 19/65/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) Uimh. 330/2010 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2010 maidir le cur chun feidhme Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le catagóirí áirithe comhaontuithe ingearacha agus cleachtas comhbheartaithe (IO L 102, 23.4.2010, lgh. 1–7)

Nuashonraithe 04.01.2016

Top