Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fógraíocht agus urraíocht tobac

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fógraíocht agus urraíocht tobac

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2003/33/CE maidir le fógraíocht agus urraíocht táirgí tobac

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Rialaítear leis fógraíocht* agus poiblíocht tobac* sna meáin chlóite, ar an raidió, i seirbhísí na sochaí faisnéise agus trí urraíocht a bhaineann le tobac.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Foilseacháin sa phreas agus foilseacháin chlóite: cuirtear cosc ar fhógraíocht cé is moite de fhoilseacháin atá beartaithe go heisiach i gcomhair trádáil tobac, nó iad sin a chlóitear agus a fhoilsítear lasmuigh den Aontas Eorpach agus nach bhfuil beartaithe do lucht féachana AE.
 • Raidió: cuirtear cosc ar gach cineál fógraíochta. Ní fhéadfaidh cuideachtaí urraíocht a dhéanamh ar chláir arb é a bpríomhghníomhaíocht tobac a dhéanamh agus a dhíol.
 • Urraíocht: cuirtear cosc air sin i gcás gach imeachta agus gníomhaíochta ina bhfuil tír AE amháin bainteach nó atá ar siúl sa tír sin. Síneann an cosc chuig dáileadh saor in aisce táirgí tobac.
 • Dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh dlíthiúlacht na treorach i mí na Nollag 2006.
 • I mBealtaine 2008, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na treorach.
 • Comhlánaítear an treoir le rialacha breise maidir le seirbhísí meán closamhairc trí chosc a chur ar fhógraíocht agus ar shuíomh táirgí tobac ar an teilifís agus trí sheirbhísí ar éileamh (e.g. seirbhísí a ligeann don lucht féachana féachaint ar chlár nuair is mian leo mar gheall go bhfuil sé, mar shampla, ar fáil ar shuíomh gréasáin an chraoltóra).
 • Ina theannta sin, spreagann moladh ón gComhairle atá neamh-cheangailteach rialtais AE bearta éagsúla a ghlacadh chun teorainn a chur le fógraíocht ina gcuid tíortha, lena n-áirítear:
  • cosc a chur ar chleachtais fógraíochta amhail luaithreadáin, lastóirí agus lascainí praghsanna a thairiscint;
  • cosc a chur ar fhógraíocht tobac ar chláir fógraí, ag pointí díolacháin agus i bpictiúrlanna;
  • éileamh ar dhéantúsóirí, allmhaireoirí agus ar thrádálaithe mórscála faisnéis a chur ar fáil maidir lena gcaiteachas ar fhógraíocht, margaíocht, urraíocht agus feachtais phoiblíochta nach bhfuil cosc orthu le reachtaíocht AE.
 • Le Treoir 2014/40/AE síneadh rialacha AE ar fhógraíocht agus ar phoiblíocht tobac chuig toitíní leictreonacha.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá an treoir i bhfeidhm ón 20 Meitheamh 2003. B'éigean do thíortha AE é a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 3 Iúil 2005.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Fógraíocht: aon chineál cumarsáide tráchtála a bhfuil sé mar aidhm leis, go díreach nó go hindíreach, táirgí tobac a chur chun cinn.

Táirgí tobac products: gach táirge, fiú cinn ina bhfuil roinnt tobac, atá beartaithe le caitheamh, le smúradh, le dúil nó le cogaint.

GNÍOMH

Treoir 2003/33/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le comhfhogasú fhorálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin na mBallstát a bhaineann le fógraíocht agus urraíocht táirgí tobac (IO L 152, 20.6.2003, lgh. 16-19)

Ionchorpraíodh na leasuithe agus na ceartuithe i ndiaidh a chéile a rinneadh ar Threoir 2003/33/CE sa doiciméad bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe atá leagtha síos ag an dlí, ag rialáil nó ag gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit i dtaobh soláthar seirbhísí meán closamhairc (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) (IO L 95, 15.4.2010, lgh. 1-24)

Leagan comhdhlúite

Treoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le comhfhogasú fhorálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin na mBallstát a bhaineann le déantúsaíocht, cur i láthair agus díol tobac agus táirgí gaolmhara agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE (IO L 127, 29.4.2014, lgh. 1-38)

Leagan comhdhlúite

Moladh ón gComhairle 2003/54/CE an 2 Nollaig 2002 maidir le cosc ar chaitheamh tobac agus tionscnaimh chun rialú tobac a fheabhsú (IO L 22, 25.1.2003, lgh. 31-34)

Nuashonraithe 25.07.2016

Top