Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht ag an obair - ualaí a láimhsiú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht ag an obair — ualaí a láimhsiú

Féachtar leis an treoir seo oibrithe san Aontas Eorpach (AE) a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hualaí a láimhsiú*.

GNÍOMH

Treoir 90/269/CEE ón gComhairle an 29 Bealtaine 1990 maidir leis na híoscheanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le láimhsiú ualaí nuair atá baol ann go háirithe go ngortófar dromanna na n-oibrithe (an ceathrú treoir ar leith de réir bhrí Airteagail 16(1) den Treoir 89/391/CEE)

ACHOIMRE

Féachtar leis an treoir seo oibrithe san Aontas Eorpach (AE) a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hualaí a láimhsiú*.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Leagtar síos sa treoir na ceanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le hualaí a láimhsiú nuair atá baol ann go háirithe go ngortófar droim an oibrí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ba cheart d’fhóstóirí gach aon rud is féidir a dhéanamh ionas nach mbeidh ar oibrithe ualaí a láimhsiú.

Más rud é nach féidir láimhsiú a sheachaint, athróidh an fostóir an chaoi a ndéanfar an obair a eagrú, nó cuirfear modhanna ar fáil do na hoibrithe chun an riosca a laghdú, .i.:

 • stáisiúin oibre a eagrú ionas go mbeidh láimhsiú chomh sábháilte agus is féidir;
 • dálaí sláinte agus sábháilteachta chineál na hoibre a mheas, go háirithe saintréithe na n-ualaí, agus é sin a dhéanamh roimh ré más féidir;
 • an riosca go ngortófar droim an oibrí go háirithe a sheachaint nó a laghdú, tríd an méid is mó agus is féidir a dhéanamh, ag cuimhneamh ar an timpeallacht oibre agus ar an ngníomhaíocht;
 • faisnéis faoi mheáchan ualaigh agus faoi dháileadh an mheáchain sin a chur ar fáil do na hoibrithe; agus
 • oiliúint cheart, comhairliúchán agus rannpháirtíocht na n-oibrithe a chinntiú maidir le hualaí a láimhsiú agus maidir leis na rioscaí a bhaineann leis sin.

Is féidirdroim an oibrí a ghortúmás ualach é :

 • atá róthrom nó rómhór;
 • atá anásta nó nach féidir greim a bhreith air go héasca;
 • atá míshocair nó go bhfuil seans mór ann go mbogfaidh ábhar an ualaigh;
 • atá suite fad áirithe ón gcorp lena láimhsiú, nó más gá don oibrí a chorp a chasadh nó a bhogadh chun é a láimhsiú; nó
 • go bhfuil seans mór ann go ngortóidh sé duine éigin, go háirithe i gcás imbhuailte.

Is féidir an t-oibrí a ghortú de bharriarrachta fisiciúla , más iarracht fhisiciúil í:

 • atá ró-mhaslach;
 • ina mbíonn ar an oibrí a chorp a chasadh;
 • a bhfuil seans mór ann go mbogfaidh an t-ualach go tobann dá bharr; nó
 • a dhéantar agus cuma neamhchobhsaí ar chorp an oibrí.

Is féidir leis an timpeallacht oibre cur le riosca:

 • mura bhfuil dóthain spáis ann chun an ghníomhaíocht a chur i gcrích;
 • mura bhfuil an t-urlár ar an leibhéal céanna, nó más urlár neamhchobhsaí, corrach nó sleamhain é;
 • murar féidir ualaí a láimhsiú ar airde shábháilte nó le dea-chuma ar chorp an oibrí de bharr na gcoinníollacha; nó
 • toisc go bhfuil an teocht, an bhogthaise nó an t-aerú mí-oiriúnach.

Is féidir le riosca a bheith bainteach leis an ngníomhaíocht más rud é:

 • gur gá an iomarca iarrachta a dhéanamh, go háirithe iarracht a úsáideann an dromlach;
 • nach nglactar dóthain sosa/téarnaimh;
 • go dtugtar faoin iomarca ardaithe nó íslithe nó go mbogtar an t-ualach an iomarca faid; nó
 • gur ráta oibre atá i gceist a bhaineann le próiseas nach féidir leis an oibrí é a athrú.

Is féidir riosca a bheith ann don oibrí más rud é:

 • nach n-oireann corp an oibrí don tasc;
 • go bhfuil éadaí mí-oiriúnacha á gcaitheamh ag an oibrí;
 • nach bhfuil dóthain eolais ná oiliúna ag an oibrí.

EOCHAIRTHÉARMA

* Ualaí a láimhsiú: chun críocha na treorach seo, ualach a iompar nó a thacú, lena n-áirítear ardú, leagadh uait, brú, tarraingt, iompar nó bogadh, lena mbaineann baol, baol ghortú droma ach go háirithe.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 12 Meitheamh, 1990.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 90/269/CEE

12.6.1990

31.12.1992

IO L 156, 21.6.1990, lgh. 9-13

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

IO L 165, 27.6.2007, lgh. 21-24

Nuashonraithe 24.09.2015

Top