Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2003/174/CE — Cruinniú Mullaigh Sóisialta

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN CINNEADH SEO?

Cuirtear an Cruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach ar bun faoin gcinneadh seo. Is fóram é sin le haghaidh díospóireachta idir institiúidí an Aontais Eorpaigh (AE) agus ionadaithe fostóirí agus oibrithe (“páirtithe sóisialta”).

PRÍOMHPHOINTÍ

Ról

Cuid den idirphlé trastionscail is ea an cruinniú mullaigh. Ceapadh an cruinniú mullaigh chun malartú leanúnach a chinntiú idir na páirtithe sóisialta agus na hinstitiúidí AE agus chun a chinntiú go gcuireann páirtithe sóisialta leis an straitéis AE eacnamaíoch agus shóisialta.

Sa chomhthéacs sin, comhoibríonn na páirtithe sóisialta go dlúth freisin leis an gCoiste Fostaíochta, coiste a thugann comhairle don Choimisiún agus go háirithe do na hairí náisiúnta ar an gComhairle um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta.

Clár oibre

Déantar an clár oibre:

a leagadh amach go comhpháirteach ag ionadaithe na n-institiúidí agus ag na páirtithe sóisialta; agus

áirítear leis na ceisteanna a chuireann isteach ar earnálacha eacnamaíocha agus ar oibrithe in AE.

Rannpháirtithe

Déantar ionadaíocht do na hinstitiúidí AE ag:

ag an gCoimisiún.

Roinntear na páirtithe sóisialta in dhá thoscaireacht mar seo a leanas:

deich n-ionadaí oibrithe; agus

deich n-ionadaí fostóirí.

Déantar cathaoirleacht ar an gcruinniú mullaigh ag Uachtarán na Comhairle agus ag Uachtarán an Choimisiúin araon.

Creat ama

Tionóltar an cruinniú mullaigh uair sa bhliain ar a laghad, roimh Chomhairle Eorpach an Earraigh.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN GCINNEADH?

Ón 6 Márta, 2003 ar aghaidh.

GNÍOMH

Cinneadh 2003/174/CE ón gComhairle an 6 Márta 2003 lena mbunaítear Cruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh 2003/174/CE

6.3.2003

IO L 70, 14.3.2003, lgh. 31–33

Nuashonraithe 12.10.2015

Top