Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

ACHOIMRE AR:

Cinntí maidir leis an gcárta Eorpach um árachas sláinte

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SNA CINNTÍ SEO?

Tugtar isteach cárta caighdeánach Eorpach um árachas sláinte. Tagann sé sin in ionad na bhfoirmeacha E111 agus E111B a úsáideadh roimhe seo. Cuireann sé ar chumas saoránach atá ag cur fúthu go sealadach i dtír eile AE leas a bhaint as nósanna imeachta aisíocaíochta níos simplí maidir le haon chúram sláinte a fhéadfaidh siad a fháil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Eisíonn údarás náisiúnta ábhartha an tsealbhóra an cárta in aisce. Cinntítear leis sin cé chomh fada ba chóir dó a bheith bailí.

Féadfar é a úsáid sna 28 dtír AE ar fad agus san Íoslainn, Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis freisin faoi na coinníollacha céanna atá i bhfeidhm i gcás shaoránaigh na tíre.

Áirithítear leis an gcárta go bhfaigheann an institiúid a chuireann an cúram leighis ar fáil do chónaitheoir sealadach aisíocaíocht.

Tá ainm an tsealbhóra, dáta breithe agus an uimhir aitheantais phearsanta ar an gcárta. Áirítear leis an bhfaisnéis freisin sonraí maidir le heagraíocht árachais leighis an tsealbhóra.

Nuair nach féidir le duine a bhfuil árachas aige an cárta a thaispeáint, féadfar deimhniú athsholáthair sealadach a eisiúint dóibh a mbeidh bailíocht theoranta leis.

Tá an cárta deartha de réir formáide agus sonraíochtaí aonfhoirmeacha chun a áirithiú gur féidir le foireann leighis agus le cuideachtaí árachais é a aithint go héasca.

Ní rogha eile ar árachas taistil é an cárta agus ní chumhdaíonn sé aon chostais cúram sláinte príobháideach.

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise: An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

GNÍOMH

2003/751/CE: Cinneadh Uimh. 189 an 18 Meitheamh 2003 a bhfuil sé mar aidhm leis cárta Eorpach um árachas sláinte a thabhairt isteach chun teacht in ionad na bhfoirmeacha atá riachtanach le haghaidh chur i bhfeidhm Rialacháin (CEE) Uimh. 1408/71 agus (CEE) Uimh. 574/72 ón gComhairle maidir le rochtain ar chúram sláinte i rith cónaí sealadach i mBallstát seachas an Stát inniúil nó an Stát cónaitheach

2003/752/CE: Cinneadh Uimh. 190 an 18 Meitheamh 2003 maidir le sonraíochtaí teicniúla an chárta Eorpaigh um árachas sláinte

2003/753/CE: Cinneadh Uimh. 191 an 18 Meitheamh 2003 maidir le hathsholáthar fhoirmeacha E111 agus E111B leis an gcárta Eorpach um árachas sláinte

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

2003/751/CE: Cinneadh Uimh. 189

18.6.2003

-

IO L 276, 27.10.2003, lgh 1–3

2003/752/CE: Cinneadh Uimh. 190

18.6.2003

-

IO L 276, 27.10.2003, lgh 4–18

2003/753/CE: Cinneadh Uimh. 191

18.6.2003

-

IO L 276, 27.10.2003, lgh 19–21

Nuashonraithe 22.09.2015

Top