Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta AE

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

CAD A DEIRTEAR SNA CONARTHAÍ AE FAOI CHOINBHINSIÚIN AGUS COMHAONTUITHE AE?

  • Is ionann coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta, chomh maith le gníomhartha aontaobhacha (i.e. rialacháin, treoracha, cinntí, tuairimí agus moltaí), agus reachtaíocht thánaisteach AE.
  • Is conarthaí iad faoin dlí poiblí idirnáisiúnta agus gintear leo cearta agus oibleagáidí do na páirtithe conarthacha mar a idirbheartaítear eatarthu iad.
  • Murab ionann agus gníomhartha aontaobhacha, ní toradh iad coinbhinsiúin agus comhaontuithe ar nós imeachta reachtach nó toil aonair institiúide.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhaontuithe idirnáisiúnta (coinbhinsiúin, conarthaí)

Cuirtear comhaontuithe idirnáisiúnta i gcrích idir AE ar thaobh amháin, agus eintiteas eile den dlí poiblí idirnáisiúnta, i.e. stát nó eagraíocht idirnáisiúnta, ar an taobh eile. In Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) luaitear na cásanna ina bhfuil údarás ag AE comhaontuithe den sórt sin a chur i gcrích. Agus iad idirbheartaithe agus sínithe, agus de réir an ábhair lena mbaineann, d’fhéadadh sé go mbeadh gá iad a dhaingniú le gníomh reachtaíochta tánaistí.

Fairis sin, tá feidhm éigeantach le comhaontuithe idirnáisiúnta ar fud AE. Tá feidhm dhlíthiúil leo atá níos airde ná gníomhartha tánaisteacha aontaobhacha, nach mór iad a chomhlíonadh dá bhrí sin.

Ina theannta sin, le hAirteagal 207 den CFAE rialaítear beartas trádála AE — príomhinniúlacht eachtrach de chuid AE agus gné lárnach dá chaidreamh leis an gcuid eile den domhan.

Samplaí de chomhaontuithe idirnáisiúnta:

Más rud é nach dtagann ábhar comhaontaithe faoi inniúlacht eisiach AE, ní mór do thíortha AE an comhaontú a shíniú freisin. Tugtar “comhaontuithe measctha” orthu seo. Ciallaíonn sé seo, chomh maith le AE féin, go ndéantar páirtithe conarthacha de thíortha AE i leith na bpáirtithe conarthacha nach baill AE iad. B’fhéidir go n-éileofaí le comhaontuithe measctha go nglacfar gníomh inmheánach AE chun na hoibleagáidí a roinnt amach idir tíortha AE agus an tAontas Eorpach.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lch. 144)

Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 140–141)

Nuashonraithe 16.08.2016

Top