Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

 

ACHOIMRE

CAD A DHÉANANN ARDIONADAÍ AN AONTAIS DO GHNÓTHAÍ EACHTRACHA AGUS DON BHEARTAS SLÁNDÁLA?

Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Sóisialta (Ardionadaí) i gceannas ar Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (SEGS) AE a chomhordú agus a chomhlíonadh, mar aon leis an gComhbheartas Slándála agus Cosanta. Ag an am céanna is é an tArdionadaí duine de Leas-Uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh agus dá réir sin áirithíonn sé go bhfuil gníomh seachtrach foriomlán AE comhsheasmhach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceapachán

Is í an Chomhairle Eorpach trí bhíthin vótáil tromlaigh cháilithe (le comhaontú Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh) a cheapann an tArdionadaí ar feadh téarma 5 bliana. Tá ceapachán an Ardionadaí faoi réir freisin ag vóta toilithe a dhéanann Parlaimint na hEorpa ar aon dul le hAirteagal 17 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Tá sé sin amhlaidh toisc gurb é an tArdionadaí freisin duine de Leas-Uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh agus teastaíonn toiliú Pharlaimint na hEorpa ó cheapachán an Choimisiúin Eorpaigh trí chéile.

Freagrachtaí

Cuireann an tArdionadaí le forbairt CFSP trí thograí a chur isteach chuig Comhairle an AE agus an chuig gComhairle Eorpach.

Áirithíonn an tArdionadaí ansin go gcuirtear i bhfeidhm na cinntí a ghlactar.

Mar Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún, áirithíonn an tArdionadaí go bhfuil gníomh seachtrach foriomlán AE i réimsí an chúnaimh fhorbartha, na trádála, na cabhrach daonnúla agus na freagartha daonnúla comhsheasmhach agus éifeachtach.

Bíonn an tArdionadaí ina chathaoirleach ar chruinniú na n-airí Gnóthaí Eachtracha laistigh de Chomhairle AE.

Déanann an tArdionadaí ionadaíocht freisin ar AE i dtaca le cúrsaí a bhaineann le SEGS.

I measc na ndualgas eile tá ceannaireacht na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint agus na hInstitiúide um Staidéar Slándála.

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Faigheann an tArdionadaí cúnamh i bhfeidhmiú a chuid nó a cuid dualgas ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS). Bunaíodh SEGS le Conradh Liospóin agus tá sé bunaithe ar Airteagal 27 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Cuimsítear ann oifigigh de chuid Ardrúnaíocht na Comhairle agus an Choimisiúin, chomh maith le foireann ar iasacht ó sheirbhísí taidhleoireachta thíortha AE.

CÚLRA

Tá post an Ardionadaí bunaithe ar Airteagail 18 agus 27 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Is trí Conradh Amstardam 1999 a cruthaíodh an post, cé gur roinneadh freagrachtaí i gcúrsaí a bhain le beartais sheachtracha leis an gCoimisinéir Eorpach Caidrimh Sheachtraigh. Leathnaíodh freagrachtaí an Ardionadaí le Conradh Liospóin 2009 agus rinneadh Leas-Uachtarán den Choimisiún den sealbhóir oifige, d’fhonn cur ar chumas an Ardionadaí ionadaíocht níos fearr a dhéanamh ar AE ina chuspóirí maidir le beartas eachtrach.

Nuashonraithe 24.11.2015

Top