Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan ulkosuhdehallinto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) auttaa Euroopan unionia (EU) luomaan ja pitämään yllä suhteita muuhun maailmaan. Lissabonin sopimukseen perustuva toimielinuudistus on antanut EU:lle mahdollisuuden hoitaa ulkosuhteitaan aiempaa määrätietoisemmin, johdonmukaisemmin ja koordinoidummin.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on Lissabonin sopimuksella perustettu elin, jonka tehtävänä on huolehtia Euroopan unionin (EU) ulkopolitiikan täytäntöönpanosta.

EUH toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa. EUH tukee korkeaa edustajaa tämän tehtävien hoitamisessa seuraavilla osa-alueilla:

  • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP), mukaan lukien yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP), toteuttaminen ja laatiminen
  • EU:n ulkoasiainneuvoston puheenjohtajuus
  • komission varapuheenjohtajuus ulkosuhteiden alalla.

Lisäksi EUH avustaa neuvoston pääsihteeristöä, komissiota ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintoja unionin ulkoisten toimien johdonmukaisuuden varmistamisessa.

EUH avustaa myös komissiota sen laatiessa ja pannessa täytäntöön EU:n ulkosuhteita koskevia ohjelmia ja rahoitusvälineitä.

Keskitetty hallinto

EUH:n toimipaikka sijaitsee Brysselissä. EUH:a johtaa toimeenpaneva pääsihteeri, joka hoitaa tehtäviään unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa.

EUH:n keskushallinto jakautuu pääosastoihin, joita ovat

  • pääosastot, jotka muodostuvat aihekohtaisista jaoksista ja maantieteellisistä jaoksista, jotka kattavat maailman kaikki maat ja alueet
  • pääosasto, joka hoitaa hallintoon, turvallisuuteen, viestintä- ja tietojärjestelmiin, talousarvioon sekä henkilöstöön liittyviä kysymyksiä
  • YUTP:n johtamisessa avustavat kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto, Euroopan unionin sotilasesikunta ja Euroopan unionin tilannekeskus SitCen.

Edustustoverkosto

EUH:oon kuuluvat myös EU:n edustustot kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Kutakin edustustoa johtaa edustuston päällikkö, joka toimii korkean edustajan ja EUH:n alaisuudessa. Edustuston päällikkö edustaa EU:ta kyseisessä maassa.

Edustustot tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoja EU:n jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen kanssa.

EUH:n toimeenpaneva pääsihteeri vastaa kunkin edustuston tilintarkastuksen ja hallinnon arvioinnista.

See also

  • Euroopan ulkosuhdehallinnon (DE) (EN) (FR) Internet-sivusto

Viimeisin päivitys 18.10.2010

Top