Help Print this page 
Title and reference
EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa

Komissio esittää suuntaviivoja lujittaakseen Euroopan unionin (EU) ja Kiinan välisiä yhteistyösuhteita. Tiedonannossa annetaan joukko suosituksia, jotka koskevat siirtymistä demokratiaan, kestävää kehitystä, kauppaa ja tullia ja kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on syventää kumppanuutta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa [KOM(2006) 631 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) tukee Kiinan kestävää kehitystä vahvistamalla kumppanuuttaan poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten uudistusten aikaansaamiseksi. Kiinan vahva talouskehitys on lisännyt vakautta ja edistänyt köyhyyden poistamista, mutta maalla on edelleen vastassaan merkittäviä haasteita.

Niinpä EU ja Kiina ovat päättäneet arvioida uudelleen kauppa- ja yhteistyösopimusta an sopiakseen kokonaisvaltaisemmasta kumppanuudesta, joka kattaisi niiden suhteet kaikilta osin.

Komissio esittää tiedonannossa kumppaneiden ensisijaiset yhteistyötavoitteet ja tarkastelee niiden yhteisiä intressejä ja niiden suhteiden kehitystä.

Poliittisen siirtymävaiheen tukeminen

EU ja Kiina käyvät säännöllisesti poliittista vuoropuhelua ihmisoikeuksista, vähemmistöjen suojelusta ja oikeusvaltion lujittamisesta. Vuoropuhelunsa yhteydessä EU:n ja Kiinan on

 • otettava tavoitteekseen konkreettisten tulosten saavuttaminen
 • suoritettava toimiensa seurantaa
 • koordinoitava toimintaansa Kiinan ja EU:n jäsenvaltioiden välillä käytyjen kahdenvälisten vuoropuhelujen kanssa.

Energiatehokkuuden edistäminen ja ympäristönsuojelu

Kiina ja EU ovat kansainvälisten energiamarkkinoiden kaksi tärkeintä toimijaa. Niiden yhteistyötä ohjaa energian kysynnän voimistuminen. Yhteistyön tarkoituksena on varsinkin

 • parantaa energiasektorin avoimuutta ja sääntely-ympäristöä
 • vaihtaa tekniikoita ja tietoja, joiden avulla voidaan hallinnoida tehokkaasti luonnonvaroja ja kehittää uusiutuvia energioita
 • helpottaa investointeja ja julkisten hankintojen avautumista
 • edistää kansainvälisten normien noudattamista.

Vuonna 2005 annetun yhteisen julkilausuman (EN) (FR) perusteella EU auttaa Kiinaa ehkäisemään ympäristön pilaantumista, suojelemaan biologista monimuotoisuutta, torjumaan metsäkatoa sekä hoitamaan kalataloutta, vesivaroja ja raaka-aineita kestävästi.

Tämä julkilausuma avaa tien myös tiiviimmälle yhteistyölle ilmastonmuutoksen torjunnassa erityisesti Kioton pöytäkirjan määräysten noudattamiseksi.

Talous- ja yhteiskuntakehityksen tasapainottaminen

EU ehdottaa, että poliittista vuoropuhelua laajennetaan kunnollisiin työoloihin, työterveyteen ja väestön ikääntymiseen.

Kiinan on myös uudistettava kasvumallinsa lisätäkseen sosiaalista osallisuutta ja väestönsä ostovoimaa. EU:n ja Kiinan yhteistyön tarkoituksena on määritellä tasapuolinen raha- ja finanssipolitiikka ja panna se täytäntöön.

Kauppa- ja taloussuhteiden parantaminen

EU on Kiinan suurin kauppakumppani. EU:hun suuntautuvan tuonnin osuus Kiinan ulkomaankaupasta onkin yli 19 prosenttia. Kiinan laajenevat markkinat ovat lisäksi merkittävä markkina-alue eurooppalaisille yrityksille.

Maailman kauppajärjestön (WTO) (EN) (ES) (FR) puitteissa annettujen sitoumusten mukaisesti EU:n ja Kiinan on etenkin

 • edistettävä Kiinan markkinoiden avautumista investoinneille ja viennille
 • määriteltävä tasapuolisia kauppasäännöksiä erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja kohtuullisten työolojen varmistamiseksi
 • ratkaistava kauppariitoja vuoropuhelun tai kaupan suojamekanismien ja WTO:n riitojenratkaisujärjestelmän avulla.

Alakohtaisen yhteistyön edistäminen

Yhteistyötä on kohdennettava tarkemmin seuraavilla aloilla:

 • tiede- ja teknologiayhteistyö, kuten tutkijoiden osallistuminen EU:n ja Kiinan tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin
 • maahanmuuttokysymykset, jotta voitaisiin perustaa oikeudellinen kehys tietojenvaihtoa ja takaisinottoa varten, mutta myös järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa varten
 • kulttuurivaihto, jossa tuetaan kansalaisyhteiskuntien välisiä suhteita
 • koulutus opiskelijavaihto-ohjelmien ja korkeakoulujen keskinäisen vuorovaikutuksen avulla.

Kansainvälisen turvallisuuden ja yhteistyön tukeminen

EU:n ja Kiinan yhteinen etu on käydä jäsenneltyä vuoropuhelua rauhasta ja turvallisuudesta tietyillä maailman alueilla, ja varsinkin Itä-Aasiassa, jossa Kiina on keskeinen toimija. EU tukee myös Kiinan ja Taiwanin välistä vuoropuhelua alueen vakauttamiseksi.

Yhteistyö koskee lisäksi avoimuutta sotilasmenojen osalta, ydinsulkua ja EU:n aseidenvientikiellon asteittaista poistamista.

EU:n ja Kiinan on koordinoitava kansainvälisiä kehitysaputoimiaan varsinkin kestävän kehityksen, rauhan ja vakauden takaamiseksi Afrikassa.

Viimeisin päivitys 01.09.2011

Top