Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afrikan rauhanrahasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Afrikan rauhanrahasto

Euroopan unioni perustaa rahaston, jolla vahvistetaan Afrikan unionin valmiuksia järjestää operaatioita rauhan tukemiseksi ja turvaamiseksi Afrikassa.

ASIAKIRJA

AKT-EY-ministerineuvoston päätös N:o 2003/3/EY (pdf), tehty 11 päivänä joulukuuta 2003, yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta myönnettävien pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen käytöstä Afrikan rauhanrahaston perustamista varten.

TIIVISTELMÄ

Päätös perustaa Afrikan rauhanrahasto on jatkotoimi neuvoston 21. heinäkuuta 2003 antamalle toimeksiannolle ja vastaus Afrikan unionin (AU) Maputon huippukokouksessa 4.-12. heinäkuuta tekemään pyyntöön.

Euroopan unioni myönsi uudelle Afrikan rauhanrahastolle (EN) (FR) aluksi 250 miljoonaa euroa kolmen vuoden ajalle sen perustamispäivästä lähtien.

Myönnetyt 250 miljoonaa euroa otettiin Euroopan kehitysrahastosta (EKR) Cotonoun sopimuksen mukaisesti. Afrikan maille myönnetyistä määrärahoista otettiin 1,5 prosenttia kutakin Afrikan maata kohden eli yhteensä 126,4 miljoonaa euroa. Loput 123,6 miljoonaa euroa otettiin yhdeksännen EKR:n kohdentamattomista varoista.

Neuvoston kokouksessa huhtikuun 11. päivänä 2006 päätettiin pidentää aloitteen toimikautta vuosille 2008 - 2010 antamalla 300 miljoonan euron rahoitus kymmenennen EKR:n AKT-valtioiden sisäisen maaohjelman puitteissa.

Tällä summalla voidaan rahoittaa kuluja, joita Afrikan maille aiheutuu rauhanturvajoukkojen lähettämisestä yhteen tai useampaan Afrikan maahan (joukkojen kuljetus- ja oleskelukustannukset, valmiuksien kehittäminen jne.), mutta rahoja ei missään tapauksessa saa käyttää sotilasmenoihin tai aseistukseen.

Rauhanrahasto perustuu Afrikan maiden sitoutumiseen hankkeeseen. Rahastosta tuetaan Afrikan maiden Afrikassa suorittamia rauhanturvaoperaatioita sekä AU:ssa kehitteillä olevan turvallisuusrakenteen vahvistamista. AU:n järjestöt ja/tai alueelliset järjestöt käynnistävät ja toteuttavat operaatiot. AU:lla on keskeinen asema operaatioita koskevissa päätöksissä.

AU:n operaatio Darfurissa/Sudanissa (AMIS) on ensimmäinen, jota on rahoitettu Afrikan rauhanrahastosta. Kesäkuussa 2004 rahoitusta myönnettiin 12 miljoonaa euroa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2003/3

11.12.2003

-

EUVL L 345, 31.12.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

AKT-EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, komission hallinnoiman kahdenvälisen lisärahoituksen sallimisesta Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi [EUVL L 175, 5.7.2007]

Neuvoston asetus (EY) N:o 617/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, kymmenennen Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta AKT-EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti

Viimeisin päivitys 10.08.2007

Top