Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO)

Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO) (EN) (FR) vastaa avun toimittamisesta kriisien sekä luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien uhreille myös Euroopan unionin (EU) ulkopuolella.

Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen EU:lla on ollut jaettua poikkeuksellista toimivaltaa humanitaarisen toiminnan alalla; se voi toisin sanoen täydentää jäsenvaltioiden operaatioita ja toimia EU:n laajuisilla operaatioita ja toimilla. Komissio huolehtii EU:n ja kansallisten toimien asianmukaisesta koordinoinnista.

Humanitaarinen apu

Humanitaarinen apu on suunnattu erityisesti kehitysmaille. Sitä annetaan humanitaarisen avun välineen kautta rahoittamalla hätäaputoimia, joiden tavoitteena on muun muassa

  • auttaa ja suojella väestöä
  • antaa elintarvikeapua ja muuta apua kotiseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille
  • tukea katastrofivalmiustoimia ja kriisinjälkeisiä kunnostustoimia.

Operaatiot toteutetaan uhrien tarpeiden ja etujen mukaisesti sekä kansainvälisen oikeuden periaatteita ja humanitaarista apua koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa vahvistettuja puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

ECHOn toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä sellaisten järjestöjen kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet kumppanuudesta tehdyn puitesopimuksen komission kanssa; tällaisia ovat Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöt, Punainen Risti ja Punainen Puolikuu sekä useat valtiosta riippumattomat järjestöt.

Pelastuspalvelu

ECHO toteuttaa toimia myös EU:ssa tapahtuvien ihmisen aiheuttamien katastrofien tai luonnonkatastrofien (maanjäristykset, tulvat, teollisuusonnettomuudet jne.) johdosta. Toimet toteutetaan pelastuspalvelun rahoitusvälineen kautta asianomaisten maiden esittämien avunpyyntöjen perusteella.

EU:n toimilla edistetään kansallisten pelastuspalveluorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on pääasiassa

  • täydentää ja tukea jäsenvaltioiden ennaltaehkäisy, valmistautumis- ja interventiotoimenpiteitä
  • edistää nopeaa operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä.

EU voi myös toteuttaa pelastuspalvelutoimia kolmansissa maissa, erityisesti jäsenehdokasvaltioiden ja Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa.

Taustaa

EU kuuluu maailman johtaviin humanitaarisen avun antajiin. Vuodesta 1992 lähtien ECHOn johtamien operaatioiden kautta on voitu kanavoida apua kriisialueille yli 85 maassa.

Viimeisin päivitys 06.07.2011

Top