Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan keskuspankki (EKP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan keskuspankki (EKP)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

TIIVISTELMÄ

Euroopan keskuspankki (EKP) on riippumaton Euroopan unionin (EU) toimielin, joka toimii keskuspankkina euron käyttöalueella. Se muodostaa eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ytimen ja ohjaa euroalueen rahapolitiikkaa.

EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit muodostavat yhdessä eurojärjestelmän. EKP ja kaikkien EU-maiden kansalliset keskuspankit taas muodostavat yhdessä EKPJ:n. Eurojärjestelmä ja EKPJ toimivat rinnakkain niin kauan kuin osa EU-maista on vielä euroalueen ulkopuolella.

EKP:n ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta ja siten suojella euron arvoa. Ensisijaisen tavoitteensa lisäksi se tukee yleistä talouspolitiikkaa EU:ssa.

EKP:n perustehtäviä ovat:

euroalueen rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen

valuuttamarkkinatoimien suorittaminen

euroalueen maiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito

maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen.

Lisäksi EKP kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella toiminnassaan tarvitsemiaan tilastotietoja, ja sillä on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen EU:ssa.

EKP myös valvoo pankkeja euroalueella ja muissa yhteiseen valvontamekanismiin (YVM) osallistuvissa maissa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Sille annettiin tämä tehtävä vuonna 2014 luottolaitosten turvallisuuden ja vakauden sekä rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi.

EKP:n päätöksentekoelimiä ovat EKP:n neuvosto, johtokunta ja yleisneuvosto. Ylimpänä päätöksentekoelimenä toimivan EKP:n neuvoston muodostavat johtokunnan jäsenet ja euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. EKP:n pääjohtajan, varapääjohtajan ja neljän muun jäsenen muodostama johtokunta vastaa rahapolitiikan toteuttamisesta euroalueella ja juoksevien tehtävien hoitamisesta. Yleisneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka ovat EKP:n vastuulla, kunnes kaikki EU-maat ovat ottaneet käyttöön euron. Sen muodostavat EKP:n pääjohtaja, varapääjohtaja ja kaikkien EU-maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

YVM:n yhteydessä perustettu valvontaelin hoitaa pankkivalvontatehtäviä. Sen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä EKP:n edustajaa ja YVM:iin osallistuvien maiden kansallisten valvontaviranomaisten edustajat.

EKP perustettiin vuonna 1998, ja se toimii Frankfurt am Mainissa, Saksassa.

TAUSTAA

Euroopan keskuspankki perustettiin 1. kesäkuuta 1998, ja se on täysin itsenäinen EU:n toimielin. Vuonna 2009 siitä tuli oikeushenkilö (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 282 artiklan 3 kohta).

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Pöytäkirja N:o 4 Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

EUVL C 326, 26.10.2012, s. 230–250

Viimeisin päivitys: 21.09.2015

Top