Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Urheilijoiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Urheilijoiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

165 artikla — Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus

SOPIMUKSESSA OLEVAN ARTIKLAN TARKOITUS

Artiklan tarkoituksena on vahvistaa, että Euroopan unioni (EU) voi ryhtyä toimenpiteisiin eurooppalaisen urheilun edistämiseksi samalla, kun alueen erityinen luonto, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallinen ja opetukseen liittyvä toiminta otetaan huomioon. Näillä toimenpiteillä tuetaan, koordinoidaan ja täydennetään kansallisia toimia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • 165 artiklassa todetaan, että EU voi kehittää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta:
  • edistämällä oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta urheilukilpailuissa sekä yhteistyötä urheilualan toimijoiden välillä
  • suojelemalla urheilijoiden, erityisesti nuorten, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta
  • vaalimalla EU:n ulkopuolisten maiden ja toimintaan osallistuvien kansainvälisten organisaatioiden sekä erityisesti Euroopan neuvoston välistä yhteistyötä
  • käyttämällä kannustimia ja suosituksia ilman, että kansalliset lait ja säädökset yhdenmukaistetaan.
 • Ihmisten vapaa liikkuvuus on EU:n keskeinen periaate. Urheilun osalta tämä takaa, että ammatti- ja amatööriurheilijat voivat yleisesti ottaen liikkua vapaasti maasta toiseen.
 • Tämä periaate tarkoittaa, että syrjintään suoraan liittyvät säännöt, kuten kansalaisuuteen perustuvat kiintiöt, eivät ole sallittuja ammattilaisurheilussa.
 • Käytännössä vähäisiä ja oikeasuhteisia rajoituksia, jotka ovat epäsuorasti syrjiviä, voidaan käyttää vapaaseen liikkuvuuteen liittyen, mikäli niiden päämäärä on laillinen ja ne ovat oikeasuhteisia. Rajoituksissa otetaan huomioon urheilun erityinen luonne, ja ne käsittävät seuraavaa:
  • oikeus valita ainoastaan kansallisia urheilijoita ja pelaajia edustamaan maataan
  • tarve rajoittaa kilpailun osanottajamäärää
  • pelaajasiirtojen määräaikojen käyttäminen joukkueurheilussa
  • nuorten pelaajien rekrytointia ja valmennusta koskevat korvaussäännöt.
 • Muita kansallisen syrjinnän kieltäviä (18 ja 45 artiklat), oikeuden toisessa EU-maassa asumiseen (21 artikla) ja sijoittautumisvapauden sekä vapauden tarjota palveluja (49 ja 56 artiklat) takaavia sopimuksen artikloja sovelletaan:
  • urheilun ammattilaisiin ja puoliammattilaisiin (työntekijöinä)
  • ohjaajiin, managereihin ja valmentajiin (palvelujen tarjoajina)
  • amatööriurheilijoihin (EU-kansalaisina).

TAUSTAA

 • Urheilijoiden liikkuvuutta koskevat säännöt asetetaan kansallisissa hallituksissa ja urheilun hallintoelimissä. EU:n rooli on kuitenkin varmistaa, että säännöt eivät johda syrjintään tai vaikuta yksilö n oikeuksiin, kun kyseessä on urheilijoiden palkkatyö.
 • Euroopan unionin tuomioistuin on selventänyt mainittuja oikeuksia useissa tuomioissa. Merkittävin tuomio annettiin vuonna 1995 asiassa Bosman. Siinä käsiteltiin jalkapallon siirtomääräyksiä, joita pidettiin esteenä vapaalle liikkuvuudelle, ja kansallisuuskiintiöitä, joita pidettiin suoran syrjinnän muotona.

ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 120–121)

Viimeisin päivitys: 12.09.2016

Top