Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maksupalvelut Euroopan unionissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Maksupalvelut Euroopan unionissa

Kuluttajien on oltava varmoja, että heidän Euroopan unionissa (EU) suorittamansa maksut ovat helppoja, tehokkaita ja turvallisia. Päästäkseen tähän tavoitteeseen EU on perustanut maksupalveluille* yhteiset puitteet, jotka korvaavat EU-maiden kansalliset säännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Kuluttajien on oltava varmoja, että heidän Euroopan unionissa (EU) suorittamansa maksut ovat helppoja, tehokkaita ja turvallisia. Päästäkseen tähän tavoitteeseen EU on perustanut maksupalveluille* yhteiset puitteet, jotka korvaavat EU-maiden kansalliset säännöt.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään maksupalveluja koskevista säännöistä mm. tilisiirtojen, suoraveloitusten ja korttimaksujen osalta. Näihin sääntöihin sisältyvät tietojenantovaatimukset maksupalveluiden tuottajille sekä maksupalvelujen käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

AVAINKOHDAT

Toimilupa

Laitoksen, joka tarjoaa maksupalveluja, on hankittava toimilupa maksutoimiensa suorittamiseen EU:ssa. Jokaisella EU-maalla on kansallinen elin, joka vastaa toimilupien myöntämisestä. Laitokselle myönnetään toimilupa ainoastaan, jos sillä on toimiva päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelmä ja tietty määrä pääomaa.

Tietovaatimukset

Maksupalvelujen tarjoajien on tarjottava tietyt selkeät tiedot palvelujensa käyttäjille.

Ennen maksupalvelutapahtumaa niiden on annettava helposti ymmärrettävällä tavalla tietoa palkkioista, valitusmenettelyistä ja kaikista maksettavista kuluista.

Suoritetun maksutapahtuman jälkeen niiden on annettava maksajalle seuraavat tiedot:

  • viite, jonka avulla voi tunnistaa maksutapahtuman ja maksunsaajan,
  • maksettu summa,
  • maksutapahtumaan liittyvät palkkiot ja provisiot.

Kun maksutapahtuma on suoritettu, niiden on annettava maksunsaajalle tietoja.

Laissa vahvistetaan myös erityissäännöt tiedoista, jotka maksupalvelujen tarjoajien on annettava, kun tapahtumat kattaa sopimus, jota sovelletaan tulevien peräkkäisten maksutapahtumien suorittamiseen.

Oikeudet ja velvollisuudet

Euroissa tai euro-alueeseen kuulumattoman EU-maan valuutassa oleva maksutapahtuma on suoritettava yhden arkipäivän kuluessa.

Maksupalvelujen tarjoajat ovat täysin vastuussa maksajille maksutapahtuman asianmukaisesta suorittamisesta. Jos maksutapahtumaa ei ole suoritettu tai se on puutteellinen, maksajan maksupalvelujen tarjoajan on oikaistava se tai palautettava kyseinen summa maksajalle. Siinä tapauksessa, että joku muu kuin maksaja on käyttänyt väärin maksuvälinettä (esim. luottokorttia), maksaja on vastuussa menetyksistä enintään 150 euroon saakka.

Laissa vahvistetaan myös säännöt, jotka koskevat hyvityksiä oikeudettomista maksutapahtumista.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä sovelletaan 25. joulukuuta 2007 alkaen.

AVAINTERMI

Maksupalvelut ovat liiketoimintaa, joiden tarkoituksena on

  • mahdollistaa käteisen rahan tallettaminen tilille tai nostaminen tililtä sekä kyseisen tilin käyttö,
  • suorittaa maksutapahtumia (esim. maksusopimukset, suoraveloitus jne.) sekä maksutililtä että sähköisesti,
  • laskea liikkeeseen ja/tai hankkia maksuvälineitä,
  • rahansiirto.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission maksupalveluja koskevilta verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/64/EY

25.12.2007

1.11.2009

EUVL L 319, 5.7.2007, s. 1-36.

Oikaisu

-

-

EUVL L 187, 18.7.2009, s. 5-5.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/111/EY

7.12.2009

31.10.2010

EUVL L 302, 17.11.2009, s-97-119.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214-246).

Viimeisin päivitys: 15.04.2015

Top