Help Print this page 
Title and reference
Euroopan unionin operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Vapaa liikkuvuus rajattomalla Schengenin alueella on Euroopan unionin kansalaisten perusoikeus. Unionin sisärajojen poistamisen myötä ulkorajojen tiukempi valvonta tuli tarpeelliseksi väestöliikkeiden sääntelyn varmistamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1168/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto Frontex aloitti toimintansa vuonna 2005. Sen tehtävänä on parantaa unionin ulkorajojen yhdennettyä valvontaa ja lisätä yhteistyötä kansallisten rajavalvontaviranomaisten välillä. Viraston sijaintipaikka on Varsova, Puola.

Vuonna 2011 tarkistettiin alkuperäistä säädöstä, jolla Frontex perustettiin, mikä paransi viraston mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä. Taustalla oli sen työstä tehty arviointi sekä EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston vaatimukset (muun muassa vuonna 2008 hyväksytyssä Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa ja vuonna 2009 hyväksytyssä Tukholman ohjelmassa) vahvistaa viraston laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyvää roolia ja operatiivisia valmiuksia.

Tehtävät

Frontexin tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

  • suunnitella ja koordinoida yhteisiä operaatioita, joita toteutetaan käyttäen jäsenmaiden henkilöstöä ja kalustoa ulkorajoilla maalla, merellä ja ilmassa
  • koordinoida kolmansien maiden kansalaisia koskevia yhteisiä palautusoperaatioita
  • laatia yhteisiä koulutusvaatimuksia ja työkaluja kansallisille rajavartijoille
  • toteuttaa riskianalyyseja (esimerkiksi arvioida säännöllisesti maiden valmiutta reagoida uhkiin ja paineisiin ulkorajoillaan)
  • avustaa jäsenvaltioita tilanteissa, joissa ne tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua ulkorajoillaan (esimerkiksi humanitaarisissa hätätapauksissa ja meripelastuksessa tai kun tietyt maat ovat joutuneet rajoillaan poikkeuksellisen ja kohtuuttoman paineen alaisiksi)
  • perustaa Euroopan rajavartijaryhmiä, joita käytetään yhteisten operaatioiden, pilottihankkeiden ja nopeiden interventioiden yhteydessä
  • kehittää nopean toiminnan valmius: tämä kattaa Euroopan rajavartijaryhmät sekä tietokannan käytettävissä olevasta kalustosta ja resursseista, joita voidaan hyödyntää kriisitilanteessa.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaan (joka laaditaan ennen yhteisiä operaatioita ja pilottihankkeita) tulisi sisältyä muun muassa tehtävät ja vastuualueet, ryhmien kokoonpano, komento- ja valvontamääräykset, arviointi ja välikohtausten ilmoittaminen sekä sovellettava lainsäädäntö (esimerkiksi merioperaatioiden yhteydessä).

Perusoikeudet

Frontexin on otettava käyttöön tehokas mekanismi, jolla valvotaan perusoikeuksien kunnioittamista kaikissa sen toimissa.

Yhteistyö

Frontex voi tehdä yhteistyötä Europolin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja muiden unionin virastojen ja elinten, kolmansien maiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Henkilötiedot

Frontexilla on oikeus siirtää Europolille tai muille EU:n lainvalvontavirastoille henkilötietoja henkilöistä, joita epäillään osallistumisesta rajat ylittävään rikolliseen toimintaan, laittoman maahanmuuton organisoimiseen tai ihmiskauppaan.

Kalusto

Frontex voi ostaa/vuokrata oman kalustonsa (autot, alukset, helikopterit jne.) tai ostaa sen yhdessä jonkin jäsenvaltion kanssa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 1168/2011

12.12.2011

-

EUVL L 304, 22.11.2011

Viimeisin päivitys 15.01.2014

Top