Help Print this page 
Title and reference
Yhteyspisteiden verkosto joukkotuhontaan ja ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneiden löytämiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteyspisteiden verkosto joukkotuhontaan ja ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneiden löytämiseksi

Päätöksen tarkoituksena on perustaa Euroopan unionin (EU) maiden yhteyspisteiden verkosto, jolla parannetaan yhteistyötä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten ja sotarikosten torjumiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2002/494/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskevan eurooppalaisen yhteyspisteiden verkoston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Kaikki Euroopan unionin (EU) maat ovat ratifioineet Roomassa 17. heinäkuuta 1998 hyväksytyn perussäännön, jolla perustettiin Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) joukkotuhontaan, ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin ja sotarikoksiin liittyviä asioita varten. Kansainvälinen rikostuomioistuin kuitenkin ainoastaan täydentää kansallisia rikosoikeusjärjestelmiä. Joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta vastaavat edelleen kansalliset viranomaiset. Euroopan unioni vaatiikin asianomaisia kansallisia viranomaisia tehostamaan yhteistyötä, jotta tällaisia rikoksia voidaan torjua tehokkaasti.

Kansalliset yhteyspisteet

Jokaisen EU-maan on nimettävä kansallinen yhteyspiste voidakseen vaihtaa joukkotuhontaa, ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia ja sotarikoksia koskevaan tutkintaan liittyviä tietoja. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava oman yhteyspisteensä tiedot kirjallisesti neuvoston pääsihteeristöön, joka välittää ne eteenpäin muille EU-maille.

Yhteyspisteiden on annettava pyynnöstä toisilleen tietoja, joilla on merkitystä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnassa. Ne voivat myös vaihtaa tällaisia tietoja omasta aloitteestaan. Lisäksi yhteyspisteiden on helpotettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

Neuvosto tiedottaa parlamentille vuosittain yhteyspisteiden verkoston toiminnasta.

Päätös ei vaikuta yleissopimuksiin tai sopimuksiin, jotka koskevat rikosasioissa annettavaa oikeusviranomaisten keskinäistä oikeusapua.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Päätös 2002/494/YOS

13.6.2002

-

EYVL L 167, 26.6.2002

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2003/335/YOS , tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta [EUVL L 118, 14.5.2003].

Viimeisin päivitys 27.04.2011

Top