Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen Open Skies -sopimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen Open Skies -sopimus

Euroopan unioni hyväksyi tällä päätöksellä Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn Open Skies -sopimuksen. Sopimuksella Atlantin ylittävät reitit avataan rajoituksetta eurooppalaisille ja amerikkalaisille lentoyhtiöille. Siihen sisältyy myös mekanismi, joka mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen myöhemmin muun muassa lentoyhtiöiden omistuksen suhteen.

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2007/339/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin lentoyhtiöt saavat vastedes uuden tekstin nojalla

  • lentää Yhdysvaltoihin miltä tahansa eurooppalaiselta lentoasemalta yhtiön kansalaisuudesta riippumatta (Yhdysvallat tunnustaa lentoyhtiöiden "eurooppalaisuuden"),
  • liikennöidä vapaasti ilman lentojen lukumäärään, kalustoon tai reitteihin kohdistuvia rajoituksia,
  • määrittää hinnat markkinaperustein,
  • allekirjoittaa yhteistyösopimuksia.

Yhteisö voi myös tehdä investointeja eräiden kolmansien maiden lentoyhtiöihin (EU:n ulkopuoliset Euroopan maat sekä 18 Afrikan maata) tämän vaarantamatta liikennöintioikeuksia Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat ei myöskään puutu yhteisön lentoyhtiöiden lento-oikeuksiin, jos EU:n ulkopuoliset Euroopan maat tekevät niihin pääomainvestointeja.

Sopimus myös lisää osapuolten välistä yhteistyötä lentoturvallisuuden, lentoliikenteen turvaamisen, kilpailupolitiikan, valtiontukien, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun alalla.

Lentoyhtiöiden omistusoikeutta muutetaan uudella sopimuksella siten, että eurooppalaisilla on nyt oikeus omistaa yli 50 prosenttia amerikkalaisten yhtiöiden osakepääomasta, mutta niillä ei saa olla yhtiöissä määräysvaltaa: Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan ulkomaiden kansalaisten omistusosuus ei saa ylittää 25:ttä prosenttia yhtiön äänivallasta eikä yhtiö saa olla ulkomaiden kansalaisten määräysvallassa. Eurooppalaiset varasivat myös itselleen oikeuden rajata yhdysvaltalaisten eurooppalaisiin yhtiöihin tekemät investoinnit samalle tasolle.

Kohti seuraavia neuvotteluja

Osapuolten välisissä neuvotteluissa sovittiin myös mekanismista, jonka tavoitteena on avata Atlantin ylittävää liikennettä vieläkin enemmän ja poistaa kaikki jäljellä olevat rajoitukset, jotka koskevat muun muassa yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden omistusoikeutta. Sopimuksen mukaan neuvotteluja on siten määrä jatkaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. EU varasi lisäksi itselleen oikeuden keskeyttää tiettyjen sopimuksen osien soveltamisen, jos yhteistyötä ei ole onnistuttu vuoropuhelun keinoin laajentamaan seuraavien kolmen vuoden kuluessa. Ministerineuvoston tavoitteena onkin täysin vapaa ilmatila.

Taustaa

Yhdysvaltoihin suuntautuvaa lentoliikennettä säänneltiin tähän asti kahdenvälisillä sopimuksilla, joita jäsenvaltiot olivat tehneet Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Kuudellatoista jäsenvaltiolla oli siten jo nk. Open Skies -sopimus. Sopimusten hajanaisuus oli kuitenkin este yhteismarkkinoiden toteutumiselle.

Sopimukset kumottiin yhteisöjen tuomioistuimen 5. marraskuuta 2002 antamilla päätöksillä (komission vireille panemat asiat C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98), joissa tunnustettiin EU:n toimivalta alalla.

Komissio sai sen jälkeen valtuudet neuvotella Yhdysvaltain kanssa tehtävästä, koko yhteisössä voimaan tulevasta ilmailusopimuksesta. Neuvottelijat saivat sopimuksen aikaan 2. maaliskuuta 2007, neljä vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Teksti tuli Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä voimaan vasta 30. maaliskuuta 2008.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/339/EY

30.3.2008

-

EUVL L 134, 25.5.2007

Viimeisin päivitys 22.08.2007

Top