Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Matkapuhelinten käyttö lennon aikana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Matkapuhelinten käyttö lennon aikana

Kuluttajat saavat piakkoin käyttää matkapuhelimia turvallisesti myös lentokoneissa. Komissio aikoo yhtenäistää ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (MCA-palvelujen) turvallista käyttöä koskevat tekniset säännöt. Lisäksi MCA-palvelujen käyttöönotto Euroopan ilmatilassa edellyttää palveluihin sovellettavien kansallisten lupamenettelyjen koordinointia. MCA-palvelut ovat ensimmäisiä todella yleiseurooppalaisia matkaviestintäpalveluja.

SÄÄDÖS

Komission päätös 2008/294/EY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (MCA-palvelujen) käyttämiä radiotaajuuksia koskevien käyttöehtojen yhdenmukaistamisesta yhteisössä.

TIIVISTELMÄ

Ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (jäljempänä ’MCA-palvelut’) ansiosta matkustajat voivat lennon aikana soittaa matkapuhelimillaan puheluja tai lähettää tai vastaanottaa viestejä, silloin kun kone lentää Euroopan ilmatilassa.

Yleisen kehyksen luominen lennon aikana tapahtuvalle matkapuhelinten käytölle edellyttää kahta seikkaa:

  • yhdenmukaistetaan tekniset parametrit, joita sovelletaan lentokoneissa oleviin ja radiotaajuuksia (es de en fr) eurooppalaisessa ilmatilassa käyttäviin laitteisiin,
  • yhtenäistetään MCA-palvelujen käyttämiin radiotaajuuksiin sovellettavat kansalliset edellytykset ja menettelyt.

Lentoyhtiö voi pyytää matkaviestintäpalvelujen tarjoamista koskevaa lupaa siltä jäsenvaltiolta, jossa se on rekisteröity. Lupa on voimassa kaikkialla Euroopan unionissa. Siten esimerkiksi Espanjassa rekisteröity lentokone voi tarjota matkustajille MCA-palveluja ilman erillisiä lupamenettelyjä vaikkapa Tšekin yli lentäessään.

Tässä päätöksessä ei käsitellä kaupallisia näkökohtia, kuten MCA-palveluista perittäviä maksuja, eikä myöskään käytön teknisiä edellytyksiä. Lentoyhtiöiden ja matkaviestintäoperaattorien on itse huolehdittava siitä, että MCA-palveluja lennon aikana käyttävät matkustajat eivät häiritse muita matkustajia.

Eräät lentoyhtiöt aikovat ruveta tarjoamaan kyseisiä palveluja vuoden 2008 aikana. Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päätöksen ja siihen liittyvän suosituksen voimaantulosta jäsenvaltioiden olisi kyettävä antamaan lupa MCA-palvelujen tarjoamiseen alueellaan rekisteröidyissä lentokoneissa.

Toiminta

Matkustajien matkapuhelimet liitetään lentokoneessa olevaan matkaviestinverkkoon (ns. ilma-aluksessa oleva lähetin-vastaanotin), joka kommunikoi maanpäällisten verkkojen kanssa satelliitin välityksellä. Näin matkustajien puhelimia estetään ottamasta suoraan yhteyttä niiden maiden matkaviestinverkkoihin, joiden yli lentokone lentää, jotta puhelimet eivät häiritsisi maanpäällisten verkkojen toimintaa.

Näin voidaan myös varmistaa laitteiden turvallinen käyttö lennon aikana, sillä matkapuhelimet lähettävät signaalia hyvin pienellä teholla.

Kustannukset

MCA-palveluista perittäviin maksuihin ei sovelleta verkkovierailuhinnoille asetettuja rajoituksia, sillä kyseiset hintakatot koskevat ainoastaan maanpäällisiä matkaviestinverkkoja. MCA-palvelujen tarjoajat päättävät itse hinnoista. Komissio aikoo kuitenkin seurata tarkkaan kuluttajilta perittävien hintojen tasoa ja hinnoittelun avoimuutta.

Turvallisuus

MCA-palvelujen käyttöönotto edellyttää lentoturvallisuutta (es de en fr) koskevien vaatimusten noudattamista. Siviili-ilmailun turvallisuutta koskevien yhteisten sääntöjen noudattaminen varmistetaan edellyttämällä lentokelpoisuushyväksyntää, joka on voimassa koko EU:n alueella. Hyväksynnän myöntää Euroopan lentoturvallisuusvirasto.

Matkapuhelimen käyttö on kielletty lentokoneessa nousun ja laskun aikana, ja matkapuhelinta voi käyttää vain silloin kun kone lentää matkalentonopeudella.

Tausta

Yleiseurooppalaisten palvelujen kysyntä kasvaa EU:n teknologisen ja taloudellisen kehityksen myötä. Komissio tukee jo matkaviestintäpalvelujen käyttöä 2 GHz:n taajuuskaistalla satelliitin välityksellä (EN).

Komissio on ehdottanut sähköisen viestinnän eurooppalaisen sääntelykehyksen tarkistamista vuonna 2007 yleistä kehitystä vastaavasti. Sääntelykehyksen tarkistaminen mahdollistaisi myös rajat ylittävien palvelujen tarjoamisen kaikkialla EU:ssa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2008/294/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2000/0183]

7.4.2008

-

EUVL L 98, 10.4.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus 2008/295/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2008, ilma-aluksissa tarjottavia matkaviestintäpalveluja (MCA-palveluja) koskevista valtuutuksista Euroopan yhteisössä [EUVL L 98, 10.4.2008].

Tämä suositus liittyy päätökseen ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (MCA-palvelujen) käyttämiä radiotaajuuksia koskevien käyttöehtojen yhdenmukaistamisesta. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää MCA-palveluja koskeviin valtuutuksiin sovellettavia kansallisia sääntöjä ja edistää kansallisten valtuutusten vastavuoroista tunnustamista.

Viimeisin päivitys 05.06.2008

Top