Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hotellien paloturvallisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hotellien paloturvallisuus

Tiedonannon tavoitteena on saada määriteltyä kaikkien jäsenvaltioissa sijaitsevien hotellien paloturvallisuuden vähimmäistaso.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus 86/666/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, hotellien paloturvallisuudesta [EYVL L 384, 31.12.1986].

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltioita kehotetaan huolehtimaan siitä, että suosituksessa mainittujen periaatteiden mukaisia toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan kaikissa hotelleissa erityisesti seuraavin keinoin:

  • hotelleissa on oltava turvalliset, esteettömät ja selvästi merkityt poistumistiet
  • rakennuksen vakaus on taattava riittävän kauan, jotta kaikki rakennuksessa olevat ihmiset ehtivät poistua turvallisesti
  • asianmukaiset hälytysjärjestelmät on pidettävä käyttökunnossa
  • henkilöstölle on tarjottava asianmukaiset ohjeet ja koulutus.

Suosituksen liitteessä esitetään tekniset ohjeet muun muassa hotellien rakenteellisista ominaisuuksista.

Jäsenvaltioita kehotetaan tarkastamaan hotellit määräajoin.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kansalliset toimenpiteet, joilla pyritään takaamaan, että hotellit noudattavat suosituksen vaatimuksia, sekä viiden seuraavan vuoden aikana toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Suositus 86/666/ETY

-

-

EYVL L 384, 31.12.1986

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus koskien hotellien paloturvallisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston suosituksen (86/666/ETY) soveltamista [KOM(2001) 348 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä]. Neuvosto esitti 27 päivänä kesäkuuta 2001 kertomuksen hotellien paloturvallisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston suosituksen soveltamisesta. Komissio toteaa, että suosituksen vaikutus eri jäsenvaltioissa riippuu vallinneesta suojelutasosta sekä suosituksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suosituksen tekniset ohjeet tai vähimmäisvaatimukset on jo täytetty tai niiden taso on jopa ylitetty kansallisissa lainsäädännöissä. Joissakin jäsenvaltioissa suositusta on sovellettu rajoitetusti ainoastaan uusiin hotelleihin tai töiden suorittamiseen.

Neuvoston päätöslauselma hotellien paloturvallisuudesta, annettu 4 päivänä toukokuuta 1997 [EYVL C 205, 25.7.1994].

See also

  • Lisätietoa Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivuilta (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 22.12.2006

Top