Help Print this page 
Title and reference
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet

Tekniikan edistymisen ansiosta on pystytty kehittämään aktiivisia ja älykkäitä pakkausmateriaaleja, jotka pidentävät elintarvikkeen myyntiaikaa tai reagoivat elintarvikkeen huonontumiseen (esimerkiksi pakkaukset, jotka vaihtavat väriä). Nämä uudet materiaalit on sisällytetty lainsäädäntöön, jolla säännellään kaikkia elintarvikekäyttöön tarkoitettuja materiaaleja ja tarvikkeita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27. lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa säädetään kaikkien sellaisten aineiden pakkausmerkinnöistä ja konkreettisista tiedoista, jotka joutuvat tai saattavat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, ellei ole selvää, että ne on tarkoitettu elintarvikekäyttöön.

Lisäksi siinä sallitaan sellaisten kahdentyyppisten pakkausten markkinoille saattaminen, jotka toimivat "älykkäästi" joutuessaan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa: toiset ilmoittavat tuotteen laadusta (tuoreudesta) ja toiset säilyttävät ne pidempään aiheuttamalla elintarvikkeille suotuisia kemiallisia muutoksia.

Ensimmäisessä tapauksessa pakkaus voi esimerkiksi vaihtaa väriä, jos tuote ei ole enää tuore tai jos se on pilaantunut. Toisessa tapauksessa pakkaus estää sellaisen kaasun muodostumisen, joka vahingoittaa tuotetta (hapenpoistajat tai etyleeniä absorboivat aineet), tai vapauttaa säilöntäaineita tai antioksidantteja. Jos nämä materiaalit ja tarvikkeet muuttavat elintarvikkeen koostumusta tai sen aistinvaraisia ominaisuuksia, niiden on oltava lisäaineita koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia.

Asetuksella myös kielletään ainesosat, joita voidaan käyttää peittämään tuotteiden pilaantumista (kuten aldehydit tai amiinit) tai muuttamaan niiden väriä kuluttajien harhaanjohtamiseksi.

Soveltamisala

Uutta asetusta sovelletaan kaikkiin elintarvikekäyttöön tarkoitettuihin materiaaleihin: kaikentyyppisiin pakkauksiin, pulloihin (muovisiin ja lasisiin), ruokailuvälineisiin, kodinkoneisiin (esimerkiksi kahvinkeittimiin) ja jopa etikettien liimoihin ja painomusteisiin.

Asetuksessa myös vahvistetaan mahdollisuus laatia hyväksyttyjen aineiden luettelo (jonka ulkopuolelle suljetaan kaikki muut), kun laaditaan kunkin tyyppistä materiaalia koskevia erityissääntöjä.

Aineiden arviointi

Komissio antaa erityistoimenpiteitä laatiakseen luettelon hyväksytyistä uusista aineista, joita voidaan käyttää elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten materiaalien valmistukseen. Näiden aineiden on saatava markkinoille saattamista koskeva hyväksyminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jonka tehtävänä on arvioida ennalta näiden aineiden toksisuus, jotta vältetään kuluttajille aiheutuvat riskit.

Yhteisön ja jäsenvaltioiden vertailulaboratorioiden tehtävänä on taata analyysien tulosten yhdenmukaisuus asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti.

Jäljitettävyys

Asetuksessa täsmennetään myös vaatimukset, jotka koskevat elintarvikekäyttöön tarkoitettujen aineiden jäljitettävyyttä tuotannosta kaupan pitämiseen saakka.

Elintarvikkeiden jäljitettävyys on taattu vuonna 2002 annetulla asetuksella. Tämän "pellolta pöytään" ulottuvan jäljitettävyyden käsite esitettiin elintarviketurvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa vuonna 2000.

Pakkausmerkinnät

Uusien aktiivisten pakkausten luonteesta ilmoitetaan niiden pakkausmerkinnöissä. Kaikissa tyhjissä pakkauksissa, joita kuluttaja voi käyttää elintarvikkeiden säilyttämiseen, on oltava merkintä "elintarvikekäyttöön" tai sitä osoittava symboli (lasi ja haarukka), ellei ole selvää, että pakkaus on tarkoitettu elintarvikekäyttöön.

Tausta

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevalla aiemmalla lainsäädännöllä on tähän asti suojeltu kuluttajien terveyttä varmistamalla, että mikään elintarvikekäyttöön tarkoitettu materiaali ei aiheuta kemiallisia reaktioita, jotka muuttaisivat elintarvikkeen koostumusta tai sen aistinvaraisia ominaisuuksia (makua, näköä, koostumusta tai hajua).

Tällä asetuksella kumotaan edeltävä lainsäädäntö, jotta pakkauksissa voidaan hyödyntää tieteellisiä innovaatioita. Sillä kumotaan myös elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin tarvikkeisiin liitettävästä tunnuksesta annettu direktiivi 80/590/ETY, koska tämä tunnus sisällytetään uuteen asetukseen (ks. edellä pakkausmerkintöjä koskeva kohta).

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1935/2004 [hyväksyminen: yhteispäätös COD/2003/0272]

3.12.2004

-

EUVL L 338, 13.11.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006 (fr), annettu 22. joulukuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista [EUVL L 384, 29.12.2006].

Asetuksessa vahvistetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyviä tuotantotapoja koskevat säännöt, jotta materiaalit ja tarvikkeet eivät aiheuttaisi vaaraa kuluttajalle eivätkä muuttaisi elintarvikkeen koostumusta tai sen aistinvaraisia ominaisuuksia.

Hyviä toimintatapoja sovelletaan aktiivisiin ja älykkäisiin materiaaleihin ja tarvikkeisiin sekä seuraaviin materiaaleihin: sideaineet, keramiikka, korkki, kumi, lasi, ioninvaihtohartsit, metallit ja metalliseokset, paperi ja kartonki, muovit, painomusteet, regeneroitu selluloosa, silikonit, tekstiilit, lakat ja pinnoitteet, vahat ja puu (asetuksen (EY) N:o 1935/2004 liitteen 1 mukaisesti).

See also

Lisätietoja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista aineista saa seuraavalta verkkosivulta: terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston kotisivu (EN).

Viimeisin päivitys 13.04.2007

Top