Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lainvalvontaviranomaisten välisen tiedonvaihdon yksinkertaistaminen 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lainvalvontaviranomaisten välisen tiedonvaihdon yksinkertaistaminen 

Tämän puitepäätöksen tavoitteena on helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä. Madridin pommi-iskujen jälkeen tehdyllä päätöksellä otetaan käyttöön uusi oikeudellinen järjestely, jolla parannetaan tiedustelutietojen toimittamista esimerkiksi asettamalla määräaika, jonka sisällä tiedustelupyynnön saaneen viranomaisen on annettava vastauksensa.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisten tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Lainvalvontaviranomaiset * voivat vaihtaa tietoja * osana:

 • tehtäviensä suorittamista, sekä
 • rikostutkintaa * tai rikostiedusteluoperaatiota *.

Tiedonvaihdon oikeudellinen järjestely

Tietoja voidaan vaihtaa minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten kansainvälisen yhteistyökanavan kautta. Europol ja Eurojust ovat nekin välitettyjen tietojen vastaanottajia, mikäli tiedot kuuluvat niiden toimivaltaan.

Lainvalvontaviranomainen, joka pyytää tietoja, perustelee pyyntönsä sen vastaanottaneelle viranomaiselle. Tiedonvaihto tapahtuu seuraavien tahojen tietosuojasääntöjä noudattaen:

 • kansainvälinen yhteistyökanava, sekä,
 • vastaanottava jäsenvaltio, mikäli tiedonvaihto tapahtuu suoraan.

Määräaika vastaamiselle eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa rikkomuksille (rikkomukset, joiden osalta kaksoisrangaistavuutta ei vaadita) on yksi viikko (8 tuntia kiireellisissä tapauksissa), kun tieto löytyy tietokannasta, johon lainvalvontaviranomaisella on suora pääsy. Muissa tapauksissa määräaika on enintään 14 päivää.

Jäsenvaltioiden välinen lainvalvontaviranomaisten tiedonvaihto ei saa olla tiukemmin rajoitettu kuin tiedonvaihto lainvalvontaviranomaisten välillä yhden maan sisällä.

Oma-aloitteinen tiedonvaihto on myös mahdollista. Tällöin lainvalvontaviranomainen välittää omasta aloitteestaan rikkomuksen ehkäisyn kannalta merkitykselliset ja välttämättömät tiedot.

Tiedonvaihdon rajoitukset

Puitepäätös ei velvoita lainvalvontaviranomaisia keräämään tietoja vastatakseen toisen jäsenvaltion viranomaisen pyyntöön eikä hankkimaan tietoja pakottamalla. Se ei myöskään velvoita välittämään tietoja, joita voidaan käyttää todisteena oikeusviranomaisen edessä, mutta tiedot antavan jäsenvaltion on kuitenkin mahdollista ilmoittaa sallivansa tietojen käyttämisen todisteina (1 artiklan 4 kohdan loppuosa).

Jos kahden jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiset haluavat vaihtaa tietoja, jotka pohjautuvat kolmannelta jäsenvaltiolta tai kolmannelta maalta saatuihin tietoihin, tämän jäsenvaltion tai kolmannen maan täytyy ensin antaa hyväksyntänsä tiedonvaihdolle.

Jos tiedonvaihto kahden lainvalvontaviranomaisen välillä samassa maassa vaatii oikeusviranomaisen hyväksynnän, myös kahden jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisten välinen tiedonvaihto vaatii oikeusviranomaisen hyväksynnän.

Pyynnön vastaanottanut lainvalvontaviranomainen voi kieltäytyä välittämästä tiedustelutietoja, mikäli:

 • tiedustelutietojen välittäminen saattaisi vahingoittaa tärkeitä etuja tai rikostutkintaa tai mikäli pyyntö on selvästi epäsuhteessa tai merkityksetöntä pyynnön esittäneen lainvalvontaviranomaisen ilmoittamiin tarkoituksiin nähden,
 • pyyntö liittyy rikkomukseen, josta määrätään enintään yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus,
 • oikeusviranomainen ei anna lupaa tiedustelutietojen vaihtamiseen.

Jäsenvaltiot voivat laatia uusia kahdenvälisiä sopimuksia tai jatkaa olemassa olevien soveltamista, mikäli ne sallivat tiedonvaihdon helpottamisen tässä puitepäätöksessä esitetyllä tavalla.

Tausta

Tämä puitepäätös on vastaus Madridin pommi-iskujen johdosta 25. maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämään pyyntöön. Puitepäätös pyrkii nykyaikaistamaan tiedonvaihdon jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä kumoamalla Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräykset tiedonvaihdosta (39 artikla) sekä oma-aloitteisesta tiedonvaihdosta (46 artikla).

Säädöksen keskeiset termit

 • Lainvalvontaviranomainen: jäsenvaltion poliisi, tulli- tai muu viranomainen, jolla on valta paljastaa, ehkäistä ja tutkia rikoksia tai rikollista toimintaa sekä käyttää julkista valtaa ja pakkokeinoja tämän toiminnan yhteydessä.
 • Rikostutkinta: menettelyn vaihe, jossa toimivaltaiset lainvalvonta- tai oikeusviranomaiset toteuttavat toimenpiteitä selvittääkseen tosiasioita ja olosuhteita ja tunnistaakseen epäiltyjä henkilöitä yhden tai usean tehdyksi todetun rikoksen osalta.
 • Rikostiedusteluoperaatio: oikeudellisen menettelyn vaihe, joka ei vielä ole yltänyt rikostutkintavaiheeseen ja jossa toimivaltaisella lainvalvontaviranomaisella on oikeus kerätä, käsitellä ja analysoida rikosta tai rikollista toimintaa koskevia tietoja.
 • Tiedot ja tiedustelutiedot: kaikki lainvalvontaviranomaisten hallussa oleva tieto ja tieto, joka on lainvalvontaviranomaisten saatavilla tarvitsematta käyttää pakkokeinoja.

Viitteet

Säädös

Voimaantulopäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2006/960/JOS

30.12.2006

19.12.2006

EUVL L 386, 29.12.2006

Viimeisin päivitys 15.04.2008

Top