Help Print this page 
Title and reference
Asetus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Asetus

Asetus on yksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa luetelluista säädöksistä. Se pätee yleisesti, on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Asetus on osa yksipuolisesti säädettyä johdettua oikeutta eli säädös, jonka Euroopan unioni yksin on toimivaltainen antamaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa todetaan seuraavaa: "Asetus pätee yleisesti. Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa."

Asetus pätee yleisesti

Asetus on osoitettu määrittelemättömille henkilöryhmille eikä yksilöidyille vastaanottajille, mikä erottaa sen SEUT‑sopimuksen 288 artiklassa määritellystä päätöksestä.

Unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että asetus koskee yleisiä henkilöryhmiä mutta voidaan tarvittaessa rajata koskemaan määrättyjä ryhmiä. Myös silloin on kyse asetuksesta, kun sen julkaisuhetkellä asianomaisten henkilöiden määrä tai jopa henkilöllisyys voidaan määrittää.

Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava

Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, joten sitä ei voi soveltaa vaillinaisesti, valikoiden tai osittain. Kyseessä on säädös, joka sitoo

  • toimielimiä
  • jäsenvaltioita
  • henkilöitä, joille se on osoitettu.

Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tämä tarkoittaa, että

  • siihen ei sovelleta minkäänlaisia kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevia toimia
  • siitä johtuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole riippuvaisia kansallisesta täytäntöönpanotoimenpiteestä. Tämä ei kuitenkaan estä jäsenvaltioita toteuttamasta täytäntöönpanotoimenpiteitä. Päinvastoin, niiden on tarvittaessa toteutettava tällaisia toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklassa määritettyä lojaaliusvelvoitetta noudattaen
  • yksityishenkilöt voivat viitata siihen suhteissaan muihin yksityishenkilöihin, jäsenvaltioihin tai unionin viranomaisiin.

Asetusta sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa heti sen voimaantulosta alkaen eli kahdenkymmenen päivän kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen oikeusvaikutukset sitovat kaikkien jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä samanaikaisesti ja yhdenmukaisesti ilman eri toimenpiteitä.

Soveltamisasetus

Myös unionin viranomaiset voivat toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä eli antaa soveltamisasetuksia. Soveltamisasetus on määritelty SEUT‑sopimuksen 164 ja 178 artiklassa Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan aluekehitysrahastoa koskevien soveltamisasetusten osalta.

Ne ovat säädöksiä, joiden pätevyys riippuu perusasetuksesta. Siinä missä perusasetuksessa säädetään keskeisistä säännöistä, soveltamisasetuksessa rajoitutaan teknisiin säännöksiin.

Viimeisin päivitys 12.08.2010

Top