Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteiset lennot laittomien siirtolaisten poistamiseksi maasta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteiset lennot laittomien siirtolaisten poistamiseksi maasta

Päätöksen tarkoituksena on koordinoida yhteisiä lentoteitse toteutettavia maastapoistamistoimenpiteitä henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenvaltion alueelta.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2004/573/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisten lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenvaltion alueelta.

TIIVISTELMÄ

Päätöksessä määritellään säännöt paluulentojen järjestämiseksi kolmansien maiden kansalaisille *, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen. Siinä käsitellään erityisesti järjestävien jäsenvaltioiden nimittämien viranomaisten erityistehtävien sekä yhteisten tehtävien tunnistamista.

Päätös tehtiin ilman Euroopan parlamentin lausuntoa.

Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen viranomaisen, joka on vastuussa yhteisten lentojen * järjestämisestä. Järjestävän jäsenvaltion viranomaisten tulee

 • valita lentoliikenteen harjoittaja, jonka kanssa määritellään yhteiseen lentoon liittyvät kustannukset
 • pyytää ja vastaanottaa kauttakulku- ja määrämaina toimivilta kolmansilta mailta luvat, joita vaaditaan yhteisen lennon toteuttamiseen
 • olla yhteydessä ja suorittaa asianmukaiset järjestelyt yhteisen lennon järjestämiseksi osallistuvien jäsenvaltioiden * kanssa
 • määrittää toimintaa koskevat yksityiskohdat ja määrittää yhteisymmärryksessä osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa se saattajien * lukumäärä, joka on tarkoituksenmukainen maasta poistettavien kolmansien maiden kansalaisten lukumäärään nähden
 • hoitaa kaikki asianmukaiset rahoitusjärjestelyt osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa.

Osallistuva jäsenvaltio ilmoittaa järjestävän jäsenvaltion kansalliselle viranomaiselle aikomuksestaan osallistua yhteiseen lentoon ja täsmentää maasta poistettavien kolmansien maiden kansalaisten lukumäärän sekä järjestää riittävän määrän saattajia kutakin maasta poistettavaa kolmannen maan kansalaista kohden.

Järjestävän jäsenvaltion tulee yhdessä osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa

 • varmistaa, että kullakin kolmannen maan kansalaisella ja saattajilla on voimassa olevat matkustusasiakirjat ja muut tarvittavat lisäasiakirjat kuten maahantuloviisumit tai kauttakulkuviisumit, todistukset tai tiedot
 • ilmoittaa kolmansien kauttakulku- ja määrämaiden diplomaatti- ja konsuliedustustoilleen yhteistä lentoa koskevista järjestelyistä tarvittavan avun saamiseksi.

Turvallisuusmääräyksiä, karkotettavien henkilöiden terveydentilaa, saattajiin sovellettavia menettelysääntöjä ja pakkokeinojen käyttöä koskevat yhteiset ohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Lentoteitse tapahtuvan yhteisen maasta poistamisen turvallisuusmääräykset jaetaan viiteen eri vaiheeseen: maasta poistamista edeltävä vaihe, lähtöä edeltävä vaihe lähtö- tai välilaskukentällä, menettely lennon aikana, kauttakulkuvaihe ja saapumisvaihe.

Säädöksen keskeiset termit

 • Kolmannen maan kansalainen: henkilö, joka ei ole EU:n jäsenvaltion, Islannin tasavallan tai Norjan kuningaskunnan kansalainen.
 • Järjestävä jäsenvaltio: jäsenvaltio, jonka tehtävänä on yhteisten lentojen järjestäminen.
 • Osallistuva jäsenvaltio: jäsenvaltio, joka osallistuu järjestävän jäsenvaltion järjestämiin yhteisiin lentoihin.
 • Yhteinen lento: tähän tarkoitukseen valitun lentoliikenteen harjoittajan suorittama kolmansien maiden kansalaisten kuljetus.
 • Maastapoistamistoimenpide ja lentoteitse tapahtuva yhteinen maasta poistaminen: kaikki toimet, joita tarvitaan asianomaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen, myös kuljetus yhteisillä lennoilla.
 • Saattaja: turvallisuushenkilöstö, jonka tehtävänä on saattaa kolmansien maiden kansalaisia yhteisellä lennolla, sekä terveydenhuollosta vastaavat henkilöt ja tulkit.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2004/573/EY

7.8.2004

-

EUVL L 261, 6.8.2004

Viimeisin päivitys 03.12.2007

Top