Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Metalliteollisuuden kilpailukyky 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Metalliteollisuuden kilpailukyky 

Tässä tiedonannossa eritellään useita tekijöitä, jotka vaikuttavat metalliteollisuuden kilpailukykyyn. Metalliteollisuus on luonteeltaan energiaintensiivinen ala. Alan kilpailukyky heikkenee, sillä Euroopassa alaan kohdistuvat paineet ovat kovemmat kuin muualla maailmassa. Komissio esittelee useita laajoja suuntaviivoja ja kannustaa metalliteollisuutta ja asiaan liittyviä toimijoita painottamaan energian hankkimista kilpailukykyiseen hintaan unohtamatta kuitenkaan ympäristönäkökohtia ja innovatiivisuutta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille metalliteollisuuden kilpailukyvystä – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto [KOM(2008) 108 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä, 22.2.2008].

TIIVISTELMÄ

Metalliteollisuus liittyy tiiviisti merkittävien tehdasteollisuuden alojen kuten auto- ja koneteollisuuden, laivanrakennusteollisuuden sekä ilmailu- ja avaruusalan suorituskykyyn. Metalliteollisuuden liikevaihto oli vuonna 2005 Euroopan unionin (EU) alueella noin 316 miljardia euroa ja työntekijämäärä 1,1 miljoonaa.

Huolimatta rakennemuutoksesta, jonka avulla on pyritty vähentämään kustannuksia ja parantamaan työn tuottavuutta sekä korostamaan uusien sovellusten innovoinnin tärkeyttä, metalliteollisuus menettää asemaansa maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Alan kilpailukyky ja riippuvuus raaka-aineista

Metalliteollisuuden kilpailukyky kärsii nopeasta kaasun ja sähkön hintojen noususta. Metalliteollisuuden tuotanto kuluttaa paljon energiaa, jonka hinta vastaa yleensä 10–37 prosenttia tuotantokustannuksista. Merkittävänä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajana metalliteollisuudella on myös korkeat ympäristökustannukset.

Energiaa tuottamattomien raaka-aineiden saatavuus on erittäin tärkeä kysymys alalle, joka on ensisijaisesti riippuvainen malmien ja niiden rikasteiden tuonnista yhteisön ulkopuolelta. Riippuvuutta tuonnista on kuitenkin pystytty vähentämään kierrätyksellä, joka pienentää energiantarvetta. Kierrätetyn metalliromun käyttö on lisääntynyt merkittävästi, ja sen osuus EU:n metallintuotannosta onkin nykyään 40–60 prosenttia.

Nousevan talouden maiden taloudellinen kehitys kasvattaa kuitenkin kysyntää ja nostaa metallin ja metallituotteiden hintaa sekä aiheuttaa ennenkokematonta painetta raaka-aineiden hintoihin ja tarjontaan.

Alan tulevaisuuden ja kilpailukyvyn viisi suurta haastetta

Todettuaan että alan kilpailukykyyn vaikuttavat erilaiset tekijät, komissio esittelee yhtenäisen lähestymistavan, joka perustuu viiteen metalliteollisuuden tulevaisuuteen vaikuttavaan haasteeseen. Tiedonannossa otetaan huomioon syyskuussa 2006 järjestetyn julkisen kuulemisen yhteydessä saadut tulokset.

Komissio selvittää yhteistyössä asianomaisten osapuolten ja kolmansien maiden kanssa vaihtoehtoja kilpailukykyä koskevien huolenaiheiden ratkaisemiseen niin, että myös ilmastonmuutoksen ja ympäristötavoitteiden edellyttämät tulevat toimenpiteet otetaan huomioon. Apuna voidaan käyttää toimenpiteitä, jotka koskevat

  • yhteisön päästökauppajärjestelmää suhteessa energiaintensiivisten teollisuudenalojen erityistilanteeseen ja pelkoon tuotannon siirtymisestä maihin, joissa päästörajoitukset ovat lievemmät (ns. hiilivuoto)
  • yhteistä saastumisentorjuntaa ja -valvontaa teollisuuspäästöjen vähentämiseksi
  • metalliromun käytön lisäämistä sekundaarisena raaka-aineena kustannuksiin nähden tehokkaalla tavalla
  • REACH-asetuksen soveltamista ja etenkin erityisissä valmisteissa oleviin aineisiin liittyvien teknisten ohjeiden kehittämistä.

Julkisen vallan edustajia kannustetaan aloitteellisuuteen hinnaltaan kilpailukykyisen energian saatavuudessa, kuten todetaan

Komissio pyrkii parantamaan raaka-aineiden pitkäjänteisen saatavuuden edellytyksiä niin Euroopan tasolla kuin maailmanlaajuisestikin. Tässä komissio käyttää apunaan vuonna 2008 järjestetyn julkisen kuulemisen tuloksia.

Komissio kannustaa metalliteollisuutta pitämään jatkossakin tutkimusta, kehitystä ja innovointia kilpailukyvyn moottoreina kehittämällä seuraavia toimia:

  • pitkän aikavälin UCLOS-hanke Energy saving and ultra low CO2 emissions on steel (EN)
  • teknologiafoorumeilla kuten teräsalan teknologiafoorumi (ESTEP) (EN) kehitetty strateginen tutkimusohjelma
  • osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen.

Komissio aikoo jatkossakin käyttää kaikkia olemassa olevia välineitä kansainvälisten kauppasopimusten vastaisten kauppakäytäntöjen korjaamiseen ja vastustaa kauppakumppanien suunnittelemia vientitulleja metalleille ja raaka-aineille.

Tausta

Tämä tiedonanto on osa yhdennettyä teollisuuspolitiikkaa, joka käsittää sekä horisontaalisia että alakohtaisia toimenpiteitä.

Taustalla ovat myös neuvoston 14. ja 15. toukokuuta 2001 antamat päätelmät strategiasta kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi Euroopan unionin yrityspolitiikassa.

Viimeisin päivitys 03.06.2008

Top